Hop til indhold

Særligt elever og præster er positivt stemt over for konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning. Eleverne er positive, fordi de undgår, at deres skoledag forlænges med konfirmationsforberedelse, og præsterne påpeger, at de får bedre undervisningsvilkår. 

Det viser en ny evaluering af forsøget med konfirmationsforberedelse, hvor skoler og præster kan planlægge konfirmationsforberedelsen i to af de understøttende undervisningstimer. I alt 67 kommuner har deltaget i forsøget. 

Skolerne oplever generelt også positive resultater af rammeforsøget ved at eleverne er mere veludhvilede, mere aktive i timerne og bedre kan koncentrere sig. 

”Vi kan se, at ved at lægge nogle beslutninger ud lokalt, får vi løsninger, der giver mest mulig mening for alle parter. I regeringens folkeskoleudspil lægger vi op til at gøre forsøget permanent, og jeg håber, at vi sammen med de andre partier kan blive enige om, at alle skoler fremover skal have samme mulighed for at planlægge skoledagen til gavn for elever og lokalmiljø,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Evalueringen viser også, at skoler og præster, der har elever i rammeforsøget, overordnet set er mere tilfredse med samarbejdet og oplever færre udfordringer i planlægningen af konfirmationsforberedelsen, end skoler og præster, der ikke har elever i rammeforsøget. Evalueringen viser ikke tegn på faglige udfordringer som følge af to færre timers understøttende undervisning om ugen.   

Evalueringen af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse er lavet af Epinion for Undervisningsministeriet. Den er gennemført i sommeren og efteråret 2018 og bygger på spørgeskemaer, registerdata og kvalitative casestudier med interview og observation.

Om forsøget

Skoleelever i 7. og 8. klasse, som går til konfirmationsforberedelse, har tidligere haft lange skoledage, fordi præster og skoler har været udfordret af at planlægge konfirmationsforberedelse inden for normal skoletid. Derfor har Undervisningsministeriet i et forsøg givet udvalgte skoler i 67 kommuner frihed til at lægge konfirmationsforberedelsen for 7. eller 8. klasseelever i to af de ugentlige timer til den understøttende undervisning. 

  • I henhold til folkeskolelovens § 55 har Undervisningsministeriet iværksat rammeforsøg om konfirmationsforberedelse.
  • De deltagende skoler gennemfører forsøget med fravigelse af folkeskolelovens § 14b om undervisningstidens samlede varighed.
  • Forsøget gennemføres for at få så sikker viden som muligt om, hvorvidt konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning har en gavnlig effekt på elevernes faglige og alsidige udvikling.
  • Forsøget gennemføres fra skoleåret 2015/2016 til og med skoleåret 2018/2019.