Hop til indhold

PRESSEMEDDELELSE

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i dag sendt brev til samtlige kommunalbestyrelser om muligheden for at ansøge om at deltage i rammeforsøg med tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen og rammerne for forsøget.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby præsenterede i dag rammeforsøget på et møde i Struer med blandt andet Struers borgmester Mads Jakobsen, formanden for Børne- og uddannelsesudvalget i Struer Kommune Steen Jakobsen (V) og lokale præster.

”Nogle af landets elever i 7. og 8. klasse har haft ekstremt lange skoledage, fordi præster og skoler har haft svært ved at få planlagt konfirmationsforberedelsen inden for normal skoletid. For at afhjælpe problemet giver vi nu mulighed for, at kommunerne kan gøre sig erfaringer med at lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der ellers var afsat til understøttende undervisning,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Forsøget skal klarlægge, i hvilket omfang det har en gavnlig effekt på elevernes faglige og alsidige udvikling at give skolerne erfaringer med at placere konfirmationsforberedelsen i tiden til understøttende undervisning i løbet af skoledagen. Forsøget giver mulighed for at erstatte op til to timer ugentligt i 7. eller 8. klasse, afhængigt af hvilket klassetrin konfirmationsforberedelsen lægges på.

Kommunerne kan ansøge på vegne af skolerne, og ansøgningsfristen er den 15. oktober 2015. Forsøgsgodkendelsen gives for fire år fra indeværende skoleår, men skolerne kan vælge først at igangsætte forsøget fra skoleåret 2016/17. Forsøget evalueres samlet efter skoleåret 2017/18.

Ministeriet vil fastsætte krav til evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i rammeforsøget, samt i dialog med relevante forskningsmiljøer.

Principper for rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning:
  • Med forsøget gives der mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed.
  • Skoledagens længde (den samlede årlige undervisningstid) kan afkortes for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.
  • Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, som beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning.
  • Det vil være en betingelse, at minimum to kommuner på nationalt plan ansøger, før kommunerne kan forvente, at rammeforsøget gennemføres.
  • Forsøgsgodkendelsen gives med start fra indeværende skoleår eller fra skoleåret 2016/17. Tidspunktet for start af forsøget afhænger af ansøgningen. Forsøget løber frem til og med skoleåret 2018/19.
  • Samtlige forsøg i rammeforsøget evalueres efter skoleåret 2017/2018 (august 2018), således at der i efteråret 2018 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.