Hop til indhold

Elever i 9. og 10. klasse har søgt om optagelse på den ungdomsuddannelse, som de ønsker at begynde på efter sommerferien. Tallene viser, at 19,4 procent af eleverne har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Det er en stigning på knap et procentpoint i forhold til sidste år, hvor andelen var 18,5 procent. Samtidig er søgningen til de gymnasiale uddannelser faldet fra 74 procent i 2017 til 73,1 procent i år. 

Figur: Tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse, elevernes 1. prioritet for uddannelsesvalg 2018

 

Figur over tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Elevernes 1. prioritet for uddannelsesvalg 2018.

Igen i år har flere søgt en erhvervsuddannelse med eux, som giver adgang til de videregående uddannelser. Sidste år udgjorde den gruppe af elever 30 procent af den samlede søgning til erhvervsuddannelserne. I år er det 32 procent. Det er ikke kun den øgede interesse for en erhvervsuddannelse med eux, der er forklaringen på den øgede søgning mod erhvervsuddannelserne, da andelen af ansøgere til de almindelige erhvervsuddannelser også er steget siden sidste år. Særligt hovedområdet ’teknologi, byggeri og transport’ oplever fremgang. 

”At vælge en ungdomsuddannelse er en stor beslutning for et ungt menneske. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kommer godt videre fra grundskolen og vælger en ungdomsuddannelse, der passer til deres evner og interesser. Det lader til, at flere i år har fået øjnene op for, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse rummer med både spændende fagligt arbejde og videre uddannelse, og det er rigtig positivt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Som det blev aftalt på Finanslovsaftalen mellem regeringen og DF for 2018, har regeringen sat gang i en analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet og blandt andet udfordringer og muligheder i 7.-9. klasse. Aftaleparterne vil følge udviklingen på området tæt for at vurdere, om der er behov for at iværksætte nye initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne. Der vil blive gjort status i første halvår 2018.

Det lader til, at flere i år har fået øjnene op for, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse rummer med både spændende fagligt arbejde og videre uddannelse, og det er rigtig positivt.

- Merete Riisager

De ændrede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser træder i kraft ved næste års optag og forventes at få betydning for søgningen til erhvervsuddannelserne i 2019.

Med gymnasiereformen fik elever i grundskolen mulighed for at vælge hf direkte efter 9. klasse. Tidligere var det kun muligt for 10. klasseelever. Fra i år til sidste år er valget af hf steget fra 7,8 procent til 9,0 procent, og det skyldes til dels 9. klasseelevernes søgning mod hf.

Af de unge, der har valgt en gymnasial uddannelse, har 59,7 procent søgt stx, 19,5 procent har søgt hhx, 10,8 procent har valgt htx, mens 9,0 procent har ønsket hf. Det er primært stx, som færre elever har sat kryds ved i end tidligere år, mens de tre andre gymnasiale uddannelser oplever en øget søgning.

96 procent af de elever, der har søgt en gymnasial uddannelse, er vurderet uddannelsesparat til uddannelse. Det samme gælder for 90 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse.

Andelen af 9. klasseelever, der søger 10. klasse er steget en lille smule sammenlignet med tidligere år. I år var andelen 46,2 procent. Søgningen mod 10. klasse er stabiliseret efter at have været faldende i en lang periode.