Hop til indhold

I 2017 blev prøveformerne i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen lavet om. Efter første år med ændringerne vurderer fire ud af fem elever, at de lærer det samme eller mere i fællesfaglige forløb end i enkeltfagslektioner. Ledere og lærere er generelt også positive over for den fælles prøve i naturfagene. Det viser en ny rapport, der har evalueret prøveformerne. 

Dog udtrykker et flertal af lærerne bekymring for, at fællesundervisningen reducerer tiden til de enkelte fag. Et flertal er også bekymrede for, at de i prøvesituationer kan blive nødt til at forholde sig til spørgsmål, der ikke kobler sig direkte til deres eget fag. 

Udover evalueringen indeholder rapporten også en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre rammerne om de nye prøveformer og tage hånd om nogle af de bekymringer, lærerne giver udtryk for. På baggrund af anbefalingerne vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet derfor nu sætte gang i blandt andet kurser målrettet lærere og udarbejde informationsmateriale til ledelser og de kommunale forvaltninger.