Hop til indhold

Undervisningsministeriet har modtaget flere henvendelser fra folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, som er i tvivl om, hvorvidt den nationale trivselsmåling fortsat skal gennemføres uændret.

Tvivlen er opstået på baggrund af nyhedshistorier i dagspressen, som rejser tvivl om ministeriets kommunikation til forældrene i forbindelse med trivselsmålinger i folkeskolen og gymnasiet. Der er i den forbindelse rejst spørgsmål om, hvorvidt personfølsomme oplysninger gemmes i strid med lovgivningen.

Det er en sag, som ministeriet naturligvis tager meget alvorligt. Ministeriet undersøger på nuværende tidspunkt, om alt er, som det skal være, og opdaterer i den forbindelse den tilhørende informationsindsats.

Den nationale trivselsmåling for folkeskoleelever, som forventelig skulle have været igangsat den 15. januar, er som konsekvens deraf midlertidigt udsat, til undervisningsministeren har drøftet sagen med folkeskoleforligskredsen. Trivselsmålingen for gymnasiale uddannelser, som på nuværende tidspunkt er under afvikling, sættes ligeledes midlertidigt i bero.

Elevers besvarelser i de nationale trivselsmålinger skal indsamles og behandles fortroligt. Data skal indsamles på en måde, så den enkelte elevs svar ikke kan identificeres på skolen, og formidling af resultaterne fra undersøgelserne skal ske på en måde, så det ikke er muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse.

Undervisningsministeriet tilbyder grundskoler at bruge ministeriets værktøj til at gennemføre den nationale trivselsmåling. Her kan skolerne ikke få adgang til den enkelte elevs svar. Nogle kommuner vælger at bruge et andet indsamlingsværktøj, som har givet kommuner anden adgang til data, end ministeriets indsamlingsværktøj tillader. Undervisningsministeriet er blevet opmærksomt på, at der ikke er tilstrækkelig kendskab til reglerne på folkeskoleområdet, og at ministeriet ikke har kommunikeret klart om reglerne. Undervisningsministeriet vil derfor snarest udsende et brev til kommunerne, hvori det indskærpes, at data til den nationale trivselsmåling udelukkende må indsamles til statistisk brug. Undervisningsministeren vil i øvrigt drøfte en præcision af reglerne med folkeskoleforligskredsen.