Hop til indhold

I september sidste år åbnede Undervisningsministeriet for, at erhvervsskoler kunne søge om at deltage i forsøg, som skulle give dem mere fleksibilitet i forhold til eksempelvis undervisning, praktik og studiemiljø. Ministeriet har i alt modtaget 89 ansøgninger fra 43 erhvervsskoler. Emnerne for ansøgningerne er meget spredt både mellem de fire udmeldte temaer og inden for temaerne. De fleste ansøgere søger om forsøg med eux, bredere grundforløb 2 og grundforløb 1 på tværs af hovedområder.

...ansøgningerne giver os et vigtigt indblik i, hvilke behov og ønsker der er på skolerne

-Merete Riisager

Undervisningsministeren har godkendt 52 af de 89 forsøg. Årsagen til, at størstedelen af de 37 ansøgninger får afslag, er, at de falder uden for de udmeldte økonomiske og juridiske rammer. Derudover har ministeren lyttet til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), som har afgivet indstilling om forsøgene.

”Interessen for at lave forsøg viser et stort engagement på erhvervsskolerne, og ansøgningerne giver os et vigtigt indblik i, hvilke behov og ønsker der er på skolerne. Der har været brede og frie rammer for forsøgene, så nu glæder jeg mig til at se, hvilke erfaringer der kommer ud af dem, når skolerne netop selv har kunnet pege på, hvad de gerne vil forsøge sig med at gøre anderledes,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forsøgene kan sættes i gang fra i dag og skal være gennemført inden for tre år. Forsøgene vil blive evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut.

De fire temaer

Undervisningsministeriet satte med et brev den 27. september 2017 gang i ansøgningsrunden om forsøg på erhvervsuddannelserne. Brevet indeholdt forslag til fire temaer og rammerne for forsøgene. De fire temaer var følgende:

  1. Større fleksibilitet i forhold til praktik
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur og uddannelsesmiljø
  3. Forsøg med skolehjem
  4. Forsøg med eux 

Brevet kan læses her.

Ansøgningsfristen for forsøgsansøgningerne var den 10. november 2017. Ministeriet modtog i alt 90 ansøgninger fra 43 skoler fordelt på:

  • 4 ansøgninger inden for tema 1
  • 36 ansøgninger inden for tema 2
  • 3 ansøgninger inden for tema 3
  • 29 ansøgninger inden for tema 4

18 ansøgninger udenfor temaerne, for eksempel om øget adgang til grundforløbets 1. del, fravigelse af adgangskrav m.v

En skole har efterfølgende trukket en af sine ansøgninger tilbage.

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) afgav den 24. januar 2018 indstilling om de forsøg, som Undervisningsministeriet påtænkte at godkende. Læs indstillingen her: Oversigt over godkendte forsøg (xls)