Hop til indhold

Konferencen sætter fokus på udvikling af underviserprofessionen og afholdes med afsæt i den årlige internationale konference The International Summit of the Teaching Profession (ISTP).

Temaet for årets konference er valgt på baggrund af den stigende forskningsmæssige blåstempling af, at trivsel, anerkendelse og self-efficacy er væsentlige forudsætninger for, at undervisere kan skabe gode undervisningsmiljøer, hvor elever og studerende trives og udvikler sig.

Målet med konferencen er at skabe et rum, hvor undervisningspolitikere, forskere, undervisningsorganisationer og øvrige interessenter kan mødes og udveksle erfaringer samt viden om, hvordan lærerkvalitet, undervisning og læring kan udvikles med henblik på at forberede eleverne bedst muligt på fremtiden.

Konferencen er sammensat af oplæg fra forskere med et fokus på de nyeste tendenser og viden inden for området – både i et internationalt og nationalt perspektiv. Derudover vil forskellige praktikere sætte fokus på erfaringer og viden fra praksis i forhold til betydningen af underviserens self-efficacy og professionelle dømmekraft. Afslutningsvis er der fokus på, hvordan undervisningspolitikere, fagorganisationer, forskere og fagfolk fremadrettet kan samarbejde om at skabe forandring og udvikle undervisningsprofessionen.

Konferencen vil blive indledt med et oplæg fra Pablo Fraser, der var medforfatter på den baggrundsrapport, som dannede rammen for dette års ISTP-konference. Pablo Fraser er en del af OECD’s TALIS 2018-projekt (Teaching and Learning International Survey) og vil præsentere den nyeste internationale viden fra OECD’s arbejde med betydningen underviseres trivsel, anerkendelse og self-efficacy. Herudover vil blandt andre Per Fibæk, Tage Søndergård Kristensen og Maria Falk Mikkelsen (VIVE) bidrage med indspark med udgangspunkt i en dansk kontekst.

Du kan tilmelde dig konferencen her. Konferencen foregår ved BLOX ved Bryghuspladsen, 1473 i København.

Tilmelding er først til mølle, da der er begrænset pladser.