Hop til indhold

For tredje år i træk offentliggør Undervisningsministeriet den årlige statusredegørelse for folkeskolens udvikling. Statusredegørelsen for 2016/2017 viser, at folkeskolen endnu ikke helt har nået målet om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Folkeskolen er dog godt på vej til at indfri målet – især i læsning i 8. klasse og i matematik i 3. klasse, hvor andelen af elever med gode resultater er steget mest siden skoleåret 2015/2016.

Der er små eller ingen udsving i testresultater og trivselsscore på landsplan fra år til år. Årets redegørelse understreger dog, at trivsel og faglige resultater varierer stort på tværs af kommuner og forskellige elevgrupper. Som eksempel opnår indvandrere og efterkommere dårligere testresultater og har lavere social trivsel end elever med dansk herkomst. Statusredegørelsen viser desuden, at der er fremgang i oplevelsen af ro og orden i folkeskolen blandt både lærere, forældre og elever. Samtidig fremgår det, at elevernes oplevelse af ro og orden øges, når lærerne inddrager motion og bevægelse i undervisningen.

”Skolen skal i trygge omgivelser gøre den enkelte elev dygtigere. Det er folkeskolereformen ramme for. Derfor er det godt at se, at vi på flere områder ser fremgang. Eleverne viser gode resultater i nationale test, der er fremgang i oplevelsen af ro og orden i klasseværelset, og så begynder bevægelsen at spille den rolle for indlæringen, som vi håbede på. Det er positivt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Andelen af elever med gode resultater i de nationale test er størst i dansk, læsning i 8. klasse (78 procent) og i matematik i 3. klasse (77 procent).

På landsplan er testresultater og trivsel generelt på niveau med de tidligere skoleår. Der er forskel på, hvor langt kommuner er i forhold til at indfri resultatmålene for de nationale test og trivsel.

Elever med dansk herkomst opnår bedre testresultater og har højere social trivsel sammenlignet med indvandrere og efterkommere.

Læs statusredegørelse for folkeskolens udvikling 2016/2017 (pdf)

Bilag til statusredegørelsen (pdf)

Om resultatmålene

Resultatmål for folkeskolen:

1.1 Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

1.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

2.1. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år

3.1. Elevernes trivsel skal øges.