Hop til indhold

Med aftalen fra oktober 2017 om den Forberedende Grunduddannelse blev partierne bag også enige om en ny uddannelsespolitisk målsætning. Den indeholder blandt andet en fælles politisk ambition om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. De første tal efter den nye målsætning viser, at for at nå målsætningen om, at 90 procent af en ungdomsårgang inden for 25 år tager minimum en ungdomsuddannelse, skal 6 procentpoint løftes inden 2030. Af de unge, der gik i 9. klasse i 2016, ventes 84 procent at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år. Andelen har ligget på samme niveau siden 2012.

”Uddannelse åbner døre og giver frihed til den enkelte. Derfor har vi en ambition om, at en større andel af de unge skal kunne blive chauffører i eget liv. Det skal den nye Forberedende Grunduddannelse være med til at sikre, at de unge, der ikke kommer godt videre efter grundskolen, i højere grad kan samles op og blive rustet til at få et arbejde eller en uddannelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

De nye tal viser, at der er store kommunale forskelle. Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune har begge andele på 92 procent. Fraregnes de små ø-kommuner ligger Ishøj og Lolland lavest med henholdsvis 76 og 75 procent af ungdomsårgang 2016, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, før de fylder 25 år.

Andelen, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, varierer med køn og herkomst. Særligt drenge af udenlandsk herkomst ligger lavet med en andel på kun 70 procent. Det skal ses i forhold til, at 82 procent af drengene af dansk herkomst, 83 procent af pigerne af udenlandsk herkomst og 88 procent af pigerne af dansk herkomst forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år.

Den nye uddannelsespolitiske målsætning indeholder også ambitionen om, at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030. Data fra Danmarks Statistik viser, at 7 procent af de unge i alderen 15-24 år, svarende til 48.000 unge, ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Det tal skal dermed falde til 3,5 procent i 2030.

Den største andel findes i de store byer, i udkantsområderne og i forstæder til København. Årsagen til det er især, at de unge, som har eller søger uddannelse, i højere grad flytter mod de store byer. For eksempel bor 10 procent af de unge, der hverken har job eller uddannelse, i København, mens andelen af den gruppe kun udgør godt 6 procent af de 15-24-årige i København. Omvendt har Lolland under 1 procent af det samlede antal personer uden job eller uddannelse, mens de udgør mere end 14 procent af de unge på Lolland. 

Den nye uddannelsespolitiske målsætning

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at: 

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
  • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Læs mere

Den nye uddannelsesmålsætning

På profilmodel kan du læse mere om profilmodellens resultater, herunder andel der forventes at få en erhvervskompetencegivende uddannelse, og metoden bag modellen. Der kan du også finde profilmodellens resultater i overbliksform i profilfiguren, hvor der er resultater både for land, region og kommuner. 

Notat: højst fuldførte uddannelse (pdf) 

Notat: uddannelsesmålsætning (pdf)