Hop til indhold

I maj indgik folkeskoleforligskredsen en aftale, der giver øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen. For at sikre at aftalens indhold om færre bindende Fælles Mål bliver implementeret bedst muligt, nedsatte undervisningsminister Merete Riisager i oktober en rådgivningsgruppe, som skal følge processen. 

De digitale læringsplatforme har og får stadig en større rolle i den daglige praksis ude på skolerne – også i forhold til Fælles Mål. Nogle steder er Fælles Mål blevet implementeret på læringsplatformene, så arbejdet med målsætning og dokumentation tager udgangspunkt i de færdigheds- og vidensmål, der med lovændringen bliver vejledende. Derfor er de digitale læringsplatforme blevet uhensigtsmæssigt styrende for lærernes undervisning. Den del af implementeringen af aftalen om Fælles Mål skal rådgivningsgruppen ikke forholde sig til. For at opnå den frihed, som forligskredsen ønsker med lovændringen, nedsætter undervisningsminister Merete Riisager en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til, hvordan den politiske aftale om reduktion af antallet af bindende mål i Fælles Mål på de digitale læringsplatforme skal udmøntes.

Arbejdsgruppen består af:

  • Gitte Grabov, lærer, Baltorpskolen, Ballerup
  • Juliane Ø. Vendelboe, konsulent, DLF, København
  • Claus Svold, direktør for Børn & Unge, Vejle Kommune
  • Kristina Østergaard Kristoffersen, læringschef i Aalborg Kommune
  • Thomas Illum, forskningschef, UCL
  • Karsten Gynther, leder af forskningsmiljøet "Digitale læringsmiljøer og Didaktisk design", Professionshøjskolen Absalon 
  • Relevante medarbejdere fra Undervisningsministeriet.

Arbejdsgruppen forventes at mødes for første gang i december 2017.