Hop til indhold

Der er generelt små forskelle på, hvad forældre til børn i de forskellige skoletyper lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres barn. Sådan lyder en af konklusionerne i undersøgelsen, der blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011. Langt det vigtigste for forældrene er, at fagligheden er i højsædet, at eleverne generelt trives på skolen, og at der er gode relationer mellem forældre, børn og lærere.

Undersøgelsen kan give skolerne et klart billede af, hvad der er vigtigt at lægge vægt på, hvis de ønsker at være en attraktiv skole.

- Merete Riisager

”Det er positivt, at forældrene stiller krav til deres børns skole, og at dygtige lærere og pædagoger, faglig og social udvikling samt trivsel betyder noget for, hvilken skole de vælger til deres børn. Undersøgelsen viser, at det netop er skolens kerneopgave, der er vigtig for valget af skole. Undersøgelsen kan give skolerne et klart billede af, hvad der er vigtigt at lægge vægt på, hvis de ønsker at være en attraktiv skole. Heldigvis gør både mange folkeskoler og frie grundskoler det rigtigt godt i dag,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

En fjerdel af de elever, som spørgeskemaet omfatter, har skiftet skole i løbet af deres skolegang. Samtidig er der siden 2010 sket en stigning i andelen af forældre, der benytter muligheden for at vælge en anden skole end distriktsskolen til deres børn. Det gælder både valg af en anden folkeskole og en fri grundskole.

Forældre i dag finder ofte en ny skole til barnet, hvis de er utilfredse, men skoleformen er ikke afgørende.

- Mette With Hagensen

”Forældre i dag finder ofte en ny skole til barnet, hvis de er utilfredse, men skoleformen er ikke afgørende. Det afgørende er trivsel, faglighed og samarbejdet med skolen. Derfor skal kommunerne i højere grad tage udgangspunkt i forældrenes ønsker, hvis vi skal undgå, at flere elever flytter fra folkeskolen til en privat- eller friskole,” siger formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Undersøgelsen viser også, at hele 79 procent af forældrene bakker op om det frie skolevalg, men mange af forældrene er ikke klar over de muligheder, de har for at vælge andre skoler end distriktsskolen. 

Mange kommuner har nedlagt eller sammenlagt skoler indenfor de seneste fem år. Det er også med til at begrænse forældrenes muligheder for skolevalg, konkluderer undersøgelsen.

Ifølge undersøgelsen har følgende fem faktorer størst betydning for forældrenes skolevalg:

  • At eleverne trives godt på skolen
  • At skolen har dygtige lærere
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem