; Hop til indhold

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Optagelsesprøven justeres i år på baggrund af COVID-19

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres i år, så opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Samtidig justeres bestå-grænserne tilsvarende og prøvens varighed nedsættes fra fire til tre timer.

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og i 10. klasse heller ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi i år på grund af situationen med COVID-19. Læs mere om beslutningen i nyheden "Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser justeres".

Optagelsesprøven forventes afholdt på følgende datoer i 2021:

  • onsdag den 28. april
  • fredag den 18. juni
  • mandag den 28. juni
  • tirsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 28. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Tidligere optagelsesprøver er tilgængelige for skolerne på Prøvebanken (prøvebanken.dk)

Optagelsesprøven – praktiske og proceduremæssige forhold (pdf).

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøven i 2021 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser.

Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Sidst opdateret: 12. marts 2021