Hop til indhold

Retskrav og tilmelding til optagelsesprøven

Alle spørgsmål om retskrav og tilmelding til optagelsesprøven skal rettes til den institution, hvor man har søgt optagelse.

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2024:

  • onsdag den 24. april (optagelsessamtaler kan afholdes fra onsdag den 8. maj klokken 10)
  • fredag den 14. juni (optagelsessamtaler kan afholdes fra tirsdag den 25. juni klokken 10)
  • mandag den 1. juli (optagelsessamtaler kan afholdes, når institutionen har bedømt besvarelserne)
  • tirsdag den 6. august (optagelsessamtaler kan afholdes, når institutionen har bedømt besvarelserne)
  • mandag den 26. august (optagelsessamtaler kan afholdes, når institutionen har bedømt besvarelserne)
     

Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Optagelsesprøven den 26. august er primært målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg for eksempel erhvervsuddannelse, 10. klasse eller som ikke er påbegyndt uddannelse efter 9. klasse, og som ønsker at starte på en gymnasial uddannelse. Ansøgere, der allerede er optaget på en gymnasial uddannelse, og som ønsker at skifte til en anden gymnasial uddannelse efter skolestart, kan gøre dette frem til afslutningen af grundforløbet uden at skulle aflægge optagelsesprøve, så længe betingelserne for optagelse på den pågældende gymnasiale uddannelse er opfyldt. 

Optagelsesprøven kan kun aflægges på en computer med Windows eller MAC OS styresystem. Optagelsesprøven kan aflægges i de fleste standard browsere; herunder Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge og Safari. Husk at opdatere browseren til nyeste version inden prøven. Det er ansøgerens ansvar at medbringe en computer til optagelsesprøven, hvorpå det er muligt at aflægge optagelsesprøven.

Det er ikke muligt at aflægge optagelsesprøven på fx en tablet eller en mobiltelefon.

Det er ikke tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel eller foretage søgninger på internettet, fx ved hjælp af Google. Det er heller ikke tilladt at kommunikere med omverdenen.

Alle øvrige hjælpemidler er tilladte, fx lærebøger, formelsamlinger, ordbøger og noter. Disse hjælpemidler kan enten medbringes på computeren eller på papir. Institutionen kan tillade, at ordbøger tilgås via internettet.

Det er en forudsætning, at ansøgerne har adgang til lommeregner og ordbøger til prøven. Det er ansøgerens eget ansvar at medbringe disse hjælpemidler.

Ordblinde ansøgere og ansøgere med andre funktionsnedsættelser kan fx få forlænget tid til prøven, og de må i udgangspunktet benytte de kompenserende hjælpemidler, de har benyttet i grundskolen, så længe det ikke ændrer prøvens niveau. Det er den prøveafholdende institution, der træffer afgørelse om særlige prøvevilkår efter § 19 i almene eksamensbekendtgørelsen.

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 2022 (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Der er i 2022 lavet mindre justeringer i dansk og engelsk i optagelsesprøven. Skoler og institutioner kan i Prøvebanken tilgå en version af det vejledende opgavesæt, der indeholder de to tekster. 

Det vejledende opgavesæt kan kun tilgås i en Google Chrome-browser.

Sidst opdateret: 2. maj 2024