Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelsesaftaler

Du skal lave en uddannelsesaftale med en virksomhed for at komme i praktik. Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du komme i skolepraktik.

Du skal lave en uddannelsesaftale med en virksomhed for at komme i praktik. Der er forskellige varianter af uddannelsesaftalen afhængigt af uddannelsens type.

Før praktikken begynder, indgår eleven og virksomheden en uddannelsesaftale.

Aftalen skal omfatte praktik- og skoleophold og blandt andet indeholde oplysninger om den løn, praktikvirksomheden skal betale eleven i praktikperioden. Virksomheden betaler også løn til eleven under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen.

Fem varianter af uddannelsesaftaler

Der findes fem forskellige varianter af uddannelsesaftaler:

 • Den almindelige uddannelsesaftale
 • Den almindelige kombinationsaftale
 • Ny mesterlære
 • Den korte uddannelsesaftale
 • Restaftale
Indgå uddannelsesaftaler

Her kan du finde Digitale uddannelsesaftaler

Her kan du finde blanketterne til uddannelsesaftaler

Varighed afhænger af aftale

Uddannelsesaftalen omfatter både skole- og praktikperioder og kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftale mellem elev og virksomhed.

Prøvetid/ophævelse af uddannelsesaftale

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver uden begrundelse og uden varsel.

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom – eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis aftalen ophæves eller mistes

Ophæves din aftale, skal du indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre din uddannelse. Og ellers vil du kunne færdiggøre uddannelsen med skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik.

Mister du din uddannelsesaftale, for eksempel hvis din virksomhed ophører, og du ikke kan finde en ny virksomhed at indgå en restaftale med, kan du komme i skolepraktik. Det kræver, at uddannelsen udbydes med skolepraktik, og at du opfylder EMMA-kriterierne.Spørgsmål og svar

 • Ferieregler

  • Har elever ret til ferie med løn?

   For elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser indeholder ferielovens § 9 en særregel, hvorefter en elev har en særlig ret til betalt ferie, selvom eleven ikke har optjent betalt ferie. Spørgsmål om forståelse af ferieloven skal rettes til Beskæftigelsesministeriet.

Kontakt

 • Silvia Fernandez

  Silvia Fernandez
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  sifer1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5331

 • Gert Nielsen

  Gert Nielsen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  genie2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5531