Hop til indhold

På denne side offentliggøres der løbende afsluttede undersøgelse fra VIBUS vedrørende ungdomsuddannelser.

Analysenotater om unge med funktionsnedsættelser

Ny viden om skolegang og vejen til ungdomsuddannelse for unge med funktionsnedsættelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i regi af VIBUS udarbejdet to undersøgelser med fokus på unge med funktionsnedsættelser. Den ene undersøgelse ser på trivsel, faglige resultater og fravær i grundskolen for unge med funktionsnedsættelser. Den anden undersøgelse ser på overgang til ungdomsuddannelse for unge med funktionsnedsættelser. Begge undersøgelser bygger på registerdata om fødselsårgangene 1994 til og med 2004. 

Det fremgår af undersøgelserne, at unge med forskellige funktionsnedsættelser klarer sig bedre i grundskolen i forhold til gennemførsel af folkeskolens prøver end tidligere. Og størstedelen af unge med en funktionsnedsættelse påbegynder en ungdomsuddannelse. Der er dog stadig væsentlige forskellige mellem, hvordan unge med og uden funktionsnedsættelser klarer sig i grundskolen og i overgang til ungdomsuddannelse. 

Læs mere om undersøgelsen

Sidst opdateret: 23. april 2024