Hop til indhold

VIBUS – Vidensenhed for børn og unge med særlige behov blev etableret i april 2023 for at forbedre indsatsen for børn og unge med særlige behov. VIBUS er forankret i Børne- og Undervisningsministeriet på tværs af departementet og styrelserne. 

VIBUS’ hovedformål er at styrke inkluderende læringsmiljøer, specialpædagogisk støtte og specialundervisning, så flere børn og unge med særlige behov får den støtte, de har brug for – hvad enten det er i dagtilbud, i de almene miljøer i grundskolen, specialundervisningstilbud, stu-tilbud eller særligt tilrettelagte gymnasieklasser (fx ASF-klasser). Dermed er det langsigtede mål, at flere børn og unge med særlige behov gennemfører folkeskolen og får en ungdomsuddannelse.

VIBUS skal også arbejde for, at både ny og eksisterende viden om undervisning og støtte til børn og unge med særlige behov i højere grad når ud til kommuner, skoler og dagtilbud, og sætter aftryk i praksis.  

I juni 2023 blev det besluttet, at dagtilbudsområdet også inddrages i undersøgelse i regi af VIBUS – med henblik på at skabe viden om, hvordan børn med behov for støtte bliver mødt i dagtilbud og i overgangen til skolen. 

Frem mod 2025 skal VIBUS udarbejde et fagligt grundlag på folkeskoleområdet med vidensbaserede anbefalinger til nationale og kommunale politikere samt ledere. Anbefalingerne vil fokusere på, hvordan staten, kommuner og skoler bedre kan arbejde med, at elever med særlige behov får indsatser eller tilbud i regi af undervisningsområdet, der modsvarer deres behov. Det faglige grundlag forventes færdigt i 2025. Folkeskolens parter, praktikere og videnspersoner skal inddrages i arbejdet med det faglige grundlag.

VIBUS står på Aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge og Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU. 

Sidst opdateret: 6. marts 2024