Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) administrerer voksen- og efteruddannelsesgodtgørelsen (VEU-godtgørelsen).

Hvem kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud?

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal man opfylde nogle betingelser:

  • Man skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, når man søger VEU-godtgørelse.
  • Man må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre man ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
  • Man skal have nær tilknytning til Danmark.
  • Man skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, man søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.
  • Man skal have lidt et tab af løn eller mulighed for arbejde.
  • Man kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud samtidig med anden støtte - offentlig eller privat.

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Satsen sættes ned forholdsmæssigt, når man deltager i deltidsundervisning.

Man får VEU-godtgørelse til det antal timer uddannelsen er normeret til. Dog højst 37 timer om ugen, hvis man arbejder på fuldtid. Arbejder man på deltid, kan man kun få godtgørelse for det antal timer, man sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet er der mulighed for befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 kilometer. Vi udbetaler højst tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvarteret

Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, er det muligt at få befordringstilskud til:

  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Vi udbetaler højst tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Sådan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Man søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt på EfterUddannelse.dk.

Når man tilmelder sig en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får man automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Vælger man at søge, bliver man ledt igennem et digitalt ansøgningsskema.

Læs mere på veug.dk

Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse, der ydes ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse.

Læs om tilsynet med VEU-godtgørelse

Spørg din a-kasse eller uddannelsessted

Har du spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du kontakte din a-kasse eller det uddannelsessted, hvor du tager/ønsker at tage en uddannelse.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du ikke er medlem af en a-kasse. Se kontaktoplysninger på uddannelsesstederne.

Sidst opdateret: 7. februar 2019