På denne side kan du finde information og materiale om vejledningsinitiativerne fra EU.

Resolution om livslang vejledning

Den 21. november 2008 vedtog EU’s Ministerråd en resolution om livslang vejledning, hvori der udpeges en række fokus- og indsatsområder, hvor såvel Kommissionen som de enkelte EU-lande bør arbejde på og samarbejde om at forbedre den eksisterende vejledningsindsats.

Resolution om livslang vejledning (pdf)

Euroguidance

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressourcecentre for vejledning.

Euroguidance i Danmark (ufm.dk) fremmer den internationale dimension i vejledningen og formidler information om vejledningssystemer og livslang vejledning, for at bidrage til udvikling af netværk, samarbejde og mobilitet blandt vejledere i Europa. Euroguidance afholder også kurser og seminarer med et internationalt indhold målrettet vejledere.

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Danmark har i 2007-2015 deltaget i det europæiske samarbejde, ELGPN. 

Formålet med ELGPN var at fremme det europæiske samarbejde om livslang vejledning. Netværket har gennem 9 år produceret mange dokumenter inden for vejledningsområdet. Information om netværket og dets mange publikationer kan findes på ELGPN’s hjemmeside (elgpn.eu)

Sidst opdateret: 10. januar 2020