På denne side kan du finde information og materiale om vejledningsinitiativerne fra EU.

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Danmark har gennem en årrække deltaget i det europæiske samarbejde, ELGPN. 

Formålet med ELGPN har siden netværkets start været at fremme det europæiske samarbejde om livslang vejledning. Netværket har gennem 9 år produceret mange dokumenter inden for vejledningsområdet. Information om netværket og dets mange publikationer kan findes på ELGPN’s hjemmeside (elgpn.eu)

Herunder kan du finde en række relevante dokumenter, som er publiceret i ELGPN regi i november 2015:

ELGPN Summative Report 2007-2015 (elgpn.eu)

ELGPN Tools No. 4: Designing and Implementing Policies Related Career Management Skills (elgpn.eu)

ELGPN Tools No. 5: Strengthening the Quality Assurance and Evidence-Base for Lifelong Guidance (elgpn.eu)

ELGPN Tools No. 6: Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance (elgpn.eu)

Retningslinjer for udvikling af politikker og systemer inden for livslang vejledning (Dansk oversættelse, ELGPN Tools No. 6, pdf 2015)

Resolution om livslang vejledning

Den 21. november 2008 vedtog EU’s Ministerråd en resolution om livslang vejledning, hvori der udpeges en række fokus- og indsatsområder, hvor såvel Kommissionen som de enkelte EU-lande bør arbejde på og samarbejde om at forbedre den eksisterende vejledningsindsats.

Resolution om livslang vejledning (pdf)

Euroguidance

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressourcecentre for vejledning.

Euroguidance i Danmark (ufm.dk) fremmer den internationale dimension i vejledningen og formidler information om vejledningssystemer og livslang vejledning, for at bidrage til udvikling af netværk, samarbejde og mobilitet blandt vejledere i Europa. Euroguidance afholder også kurser og seminarer med et internationalt indhold målrettet vejledere.

Sidst opdateret: 17. juni 2019