Kommunalbestyrelsen skal gennem en opsøgende indsats tilbyde vejledning til 15-24-årige, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge. 

Det gælder dog ikke unge, der er i lønnet beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.

Vejledningen af 15-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats.

Unge under 18 år

Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som fremgår af deres uddannelsesplan. Hvis de 15-17 årige ikke følger deres uddannelsesplan har kommunalbestyrelsen pligt til at kontakte dem inden for 5 hverdage og tilbyde dem en ny aktivitet efter senest 30 kalenderdage. 

Vejledning ved risiko for frafald i uddannelse

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionen tilbyde vejledning til unge, der er i risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed.

Sidst opdateret: 10. januar 2020