Vejledning af 15-17-årige

Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal for elever, der har forladt grundskolen eller 10. klasse, og indtil den unge fylder 18 år, løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet.

Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver. Den reviderede uddannelsesplan skal underskrives af forældremyndighedens indehaver, eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem en opsøgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen.

Vejledning af 18-24-årige

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal gennem opsøgende indsats tilbyde vejledning til 18-24-årige, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.
Det gælder dog ikke unge, der er i lønnet beskæftigelse i mindst 18 timer om ugen.

Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats.

Vejledning ved risiko for frafald i uddannelse

UU skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionen tilbyde vejledning til unge, der er i risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed.

Vejledning ved uddannelsespålæg

UU kan på initiativ fra og finansieret af jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg. Vejledningen skal tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år, er kommet i ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Sidst opdateret: 24. september 2018