Uddannelsesplanen indeholder elevens overvejelser, valg og mål for sin fremtid. Den skal bidrage til, at eleven sætter sig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i elevens uddannelsesaktiviteter. Alle 9. og 10. klasses elever skal sammen skole og forældre udfylde en uddannelsesplan på optagelse.dk.

Uddannelsesplanen har to primære funktioner:

 • Uddannelsesplanen er en ansøgning og tilmelding
  Uddannelsesplanen fungerer som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse gennem optagelse.dk.
  Fristen for ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse er 1. marts. På dette tidspunkt skal uddannelsesplanen være færdig og underskrevet af elevens forældre.
 • Uddannelsesplanen er et pædagogisk, fagligt værktøj
  Uddannelsesplanen har også til formål at forankre den unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er i den forbindelse kommunen, der er ansvarlige for uddannelsesplanen.
  Læs mere om uddannelsesplanen som pædagogisk, fagligt værktøj her.

Udfyldning af uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen findes på optagelse.dk, hvor elevens skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, eleven og elevens forældre kan se og udfylde planen.

Den færdige plan indeholder:

 • Elevens mål for uddannelse og erhverv efter 9. klasse
 • Seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen
 • Oplysninger om det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk
 • Oplysninger om brobygning, hvis eleven har deltaget i dette
 • Vurdering af uddannelsesparathed og forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed
 • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge
  eller
  Ønske om 10. klasse
  eller
  Planer om andre aktiviteter indtil det 18. år
 • Oplysninger, som er vigtige at kende for den unges næste uddannelsessted og vejleder.

Uddannelsesplan og uddannelsespligt

Alle 15-17-årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan eleven indtil sit 18. år opfylder pligten. 

Sidst opdateret: 4. april 2019