Elever, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal i 8. og 9. klasse have en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for at understøtte, at de kan være uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Skoler, hvor UU står for vejledningen

For elever i folkeskolen og i kommunale ungdomsskolers heltidsundervisning består den særlige vejledningsindsats blandt andet af individuelle eller gruppebaserede vejledningsforløb og deltagelse i obligatorisk brobygning i 2-10 dage. Skoleindsatsen kan eksempelvis bestå af særlige forløb i dansk og matematik. UU er ansvarlig for vejledningsdelen og skolens leder for skoledelen. Der er tale om en fælles indsats, som skole og UU samarbejder om.

Opfølgende vurdering af uddannelsesparathed
Skole- og vejledningsindsatsen fremgår af elevplanen, som fra 8. klasse skal være med til at afklare elevernes uddannelsesvalg. Den opfølgende vurdering af elevens uddannelsesparathed i 9. klasse og eventuelt 10. klasse skal fremgå af elevens uddannelsesplan på optagelse.dk. Vær dog opmærksom på, at der i optagelse.dk ikke må indføres personfølsomme oplysninger. 

Uddannelsesplanens udarbejdelse og afsendelse
Når uddannelsesplanen fungerer som ansøgning skal UU sikre, at ikke-uddannelsesparate elever udarbejder uddannelsesplanen i samarbejde med forældre og UU. Det er UU, som har ansvar for at afsende uddannelsesplanen, efter at elev og forældre har underskrevet planen.

Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen

På skoler, som ikke er betjent af UU, bestemmer skolens leder hvilken indsats, der skal iværksættes. Brobygning kan tilbydes ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Brobygning er obligatorisk i 10. klasse.

Uddannelsesplanens udarbejdelse og afsendelse
Når uddannelsesplanen fungerer som ansøgning, skal skolens leder sikrer, at eleven udarbejder uddannelsesplanen på optagelse.dk i samarbejde med forældrene. Den opfølgende vurdering af elevens uddannelsesparathed i 9. klasse og eventuelt 10. klasse skal fremgå af elevens uddannelsesplan på optagelse.dk.

Hvis skolen vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat sender skolen uddannelsesplanen til UU i elevens hjemkommune. UU vurderer derefter, om den unge er uddannelsesparat ud fra de fastsatte kriterier.

Sidst opdateret: 21. januar 2019