Hop til indhold

COVID-19 kan stille de unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, i en svær situation, da COVID-19 blandt andet har spændt ben for fysiske besøg på de forskellige ungdomsuddannelser. Det betyder, at unge ikke haft samme betingelser for at lære mere om de mange forskellige ungdomsuddannelser, som unge normalt har.

På den baggrund har ministeriet iværksat en række initiativer, der skal styrke informationen og vejledningen til forældre og de unge om valg af ungdomsuddannelse. Ministeriet har desuden lanceret materialer til grundskoler og ungdomsuddannelserne om introduktion til ungdomsuddannelserne, der kan bruges, når de almindelige fysiske introduktionsarrangementer, brobygning og introkurser er aflyst. 

Her på siden, finder du et overblik over de forskellige initiativer. 

Udvidelse af eVejlednings tilbud til unge og forældre

Unge og forældre kan sammen eller hver for sig kontakte eVejledning og få professionel vejledning om de forskellige uddannelsesmuligheder og 10. klasse på telefon, chat eller i et personligt online møde.

Vejlederne er klar til at vejlede om valg af uddannelse alle i hverdage, weekender og aftner.

Læs mere om eVejledning

Chat med en eVejleder

Ring til eVejledning på 70 22 22 07.

Åbningstiderne i eVejledning er:

Mandag- torsdag: 9-21

Fredag: 9-16

Lørdag-søndag: 10-16

Digitale oplæg om valg af ungdomsuddannelse - for forældre

eVejledning afholder i år ekstra digitale oplæg, webinarer for forældre i februar. Webinarerne har både fokus på information om de forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder og hjælp til brugen af optagelse.dk. 

Book et webinar hos eVejledning

Informationsbreve til forældre

Alle forældre til elever i 9. og 10. klasse har modtaget et brev i deres e-Boks med ekstra information om ungdomsuddannelsesvalg.

Brevet indeholder blandt andet links til UddannelsesGuiden (ug.dk), hvor unge og forældre kan finde værktøjer, artikler, m.m. om valg af ungdomsuddannelse og link til Optagelse.dk, hvor ansøgningen foregår.

Derudover har forældrene også modtaget et brev, der guider dem og deres barn til Optagelse.dk, som de skal bruge, når de søger ungdomsuddannelse.

Ung-til-ung-vejledning

Udvalgte elevorganisationer på ungdomsuddannelsesområdet, har fået midler af ministeriet til at udvikle ung-til-ung-vejledningskoncepter, hvor elever på de forskellige ungdomsuddannelser kan fortælle andre unge om, hvordan det er at gå på deres uddannelse..

Elevorganisationerne har oprettet Facebook-siden: Ung Vejledning, hvor unge og forældre kan chatte med nuværende elever på ungdomsuddannelserne. 

Unge og forældre kan også skrive til Ung vejledning på vejledning@ungvejledning.dk eller ringe på 72 14 05 04 og tale med nuværende elever på ungdomsuddannelserne.

Ny temaside på Uddannelsesguiden til unge og forældre

UddannelsesGuiden, har oprettet temasiden ug.dk/introung, som samler værktøjer og artikler til unge og deres forældre. Temasiden er målrettet den situation de unge står i netop nu. Den kan også anvendes af vejledere i deres dialog med de unge. 

For at give et let overblik over adgangskrav fra grundskole til erhvervsuddannelse, er der desuden blevet udviklet to nye grafikker fra 9. klasse og fra 10. klasse.

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse (ug.dk)

Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse (ug.dk)

Materialer til grundskoler 

For yderligere at støtte lærerne er der udviklet materialer, som kan bruges i forbindelse med introduktion til ungdomsuddannelserne i fjernundervisning.

Der er også udviklet materialer, som lærerne kan bruge til at starte samtaler om uddannelse i klassen og mellem elev og lærer.

Materialer til ungdomsuddannelsesinstitutioner  

For at støtte ungdomsuddannelsesinstitutionerne i at introducere til deres uddannelser digitalt, har ministeriet desuden lanceret materialer, der skal inspirere ungdomsuddannelsesinstitutionerne til at gennemføre digitale aktiviteter og undervisning, der kan introducere udskolingselever for ungdomsuddannelserne.

 

Sidst opdateret: 15. november 2023