Hop til indhold

Studievalgsportfolien er et værktøj for elever i 8. til 10.klasse. Værktøjet samler elevens overvejelser i forbindelse med forskellige vejledningsaktiviteter i skolen. Det er blandt andet introduktionskurser i 8. klasse, kollektiv vejledning, undervisning i emnet ”Uddannelse og job” og andre aktiviteter, som giver indsigt i de forskellige uddannelsesmuligheder.

Studievalgsportfolien skal hjælpe eleven med at træffe sit uddannelsesvalg.

I bund og grund handler studievalgsportfolien om at koble vejledningsaktiviteterne med uddannelsesvalget. Arbejdet med studievalgsportfolien skal bidrage til, at eleven kan se og skabe sammenhæng mellem skole, uddannelsesvalg og arbejdsmarked.

Afrapporteringsskema vedrørende studievalgsportfolio

Præcist hvordan studievalgsportfolien ser ud, og hvad den skal indeholde, er op til den enkelte skole. Fælles for alle elever er dog, at de skal udfylde et afrapporteringsskema vedrørende studievalgsportfolio (docx)som skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelserne i Optagelse.dk. Afrapporteringsskemaet, som eleven skal udfylde og vedhæfte i sin ansøgning på Optagelse.dk, skal altid være det officielle skema. Det gældende skema findes herunder i docx-fil. Afrapporteringsskemaet skal dog konverteres til pdf-format, inden det kan uploades til Optagelse.dk.

Relevant paragraf i Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

  • Om studievalgsportfolio § 12
Sidst opdateret: 15. november 2023