Aftale om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden (pdf)

Læs publikationen "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Tidligere aftaler og oplæg med betydning for området

Reformen af erhvervsuddannelserne, der trådte i kraft 1. august 2015, bygger på Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014.

Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelserne (pdf)

De store og brede politiske aftaler om globalisering og velfærd og finanslovsaftalen er blandt de aftaler, der har betydning for vejledningen. Det er de aftaler, der fordeler ressourcer til området.

Aftalerne udmønter de mål, som blev opstillet i globaliseringsstrategien:

"Fremgang, fornyelse og tryghed", 2006 (pdf)

Opfølgning på globaliseringsaftalen, 2008 (pdf) Globaliseringsaftalen, 2006 (pdf) Velfærdsaftalen, 2006 (pdf)

Ungepakke 2

Ungepakke 2 blev aftalt i 2009 mellem den daværende VK-regering og DF, S og R som en del af globaliseringsforliget. Med aftalen og den lovgivning, som fulgte heraf i 2010, fulgte iværksættelse af en række initiativer, hvis sigte har været at styrke indsatsen for, at flere unge kommer i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke. Ungepakke 2’s initiativer sætter ind på tre områder: Grundskolen, overgangen og ungdomsuddannelserne.

Flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 2), november 2009 (pdf)

Evaluering af Ungepakke 2 konkluderede, at pakkens initiativer medførte, at unge, der hverken var i gang med en uddannelse, var i beskæftigelse eller anden aktivitet, blev reduceret markant. Flere unge kom i job eller i gang med en uddannelse.

Se CEFU’s evaluering:

Evaluering af Ungepakke 2, hovedrapport (pdf) Evaluering af Ungepakke 2, bilagsrapport (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020