I dag møder de fleste en vejleder i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. Mange møder senere i tilværelsen en vejleder ved videregående uddannelse, voksen- og efteruddannelse, kompetenceudvikling ved jobskifte eller i andre sammenhænge.

Mål for vejledningen

Vejledningen skal blandt andet bidrage til:

  • at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet
  • at alle unge gennemfører en uddannelse, der giver erhvervskompetencer
  • at færrest muligt falder fra eller vælger om i uddannelserne.

Vejledningen er i særlig grad målrettet unge, som har vanskeligheder ved at vælge, begynde på eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Prioritetsområder for livslang vejledning

Overordnet skal vejledningen understøtte prioritetsområderne for livslang vejledning:

  1. Fremme af evnen til selv at orientere sig gennem hele livet
  2. Lettelse af adgangen til vejledningstjenester for alle borgere
  3. Udvikling af kvalitetssikringen af vejledningstjenester
  4. Fremme af koordineringen af og samarbejdet mellem de forskellige aktører på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Prioritetsområderne er fremhævet i Resolution om bedre integration af livslang vejledning i strategierne for livslang læring (pdf) vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for medlemsstaterne i 2008.

Sidst opdateret: 10. januar 2020