Hop til indhold

Task Forcen startede i Integrationsministeriet. Indsatsens overordnede formål var at styrke og kvalificere en målrettet indsats på erhvervsskolerne, at støtte disse skoler i at have en klar og sammenhængende strategi og handleplan tilpasset målgruppen og at stille kampagnens erfaringer og redskaber til rådighed for skolerne.

Task Forcen bestod af seks konsulenter fra Integrationsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, som tog rundt på otte udvalgte erhvervsskoler for at tilbyde dem rådgivning, redskaber og midler til at arbejde med de høje frafaldstal blandt deres tosprogede elever.

Task Force aktiviteter

Indsatsen gav de involverede erhvervsskoler en efteruddannelse og et kompetenceløft gennem forskellige kurser og aktiviteter som eksempelvis coaching, konflikthåndtering, lektie- og praktikpladshjælp, mentorordninger, virksomhedsforlagt undervisning, dansk som andetsprog og gråzonedansk, arbejde med uddannelsesplaner, udvidet forældrekontakt (fx kontaktlærerbesøg i elevens hjem), elevkontrakter, rollemodelbesøg, arrangementer og temadage.

Resultater og erfaringer

Task Forcens aktiviteter affødte mange gode erfaringer i forhold til arbejdet med at fastholde unge med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse. I takt med Task Forcens kompetenceudviklende indsatser lykkedes det at nedbringe frafaldsprocenten blandt de tosprogede elever på de otte udvalgte erhvervsskoler.

På baggrund af Task Forcens positive resultater og erfaringer fortsatte projektet i 2008 som et selvkørende satspuljeprojekt under navnet Fastholdelseskaravanen, som udbredte indsatsens aktiviteter til erhvervsskoler, produktionsskoler og Ungdommens Uddannelsescentre i alle regioner i Danmark. Projektet blev forlænget i 2013 – nu under navnet FastholdelsesTaskforcen (FAHOT), som fortsatte i fire år og blev afsluttet i juni 2017.

Læs mere

Du kan læse mere om Task Forcens aktiviteter i BFAU’s tidligere evaluering ”2007 Evaluering af BFAU2”.

Sidst opdateret: 23. januar 2023