Hop til indhold

Rollemodelsindsatsen startede i Integrationsministeriet, hvor Brug for alle unge (BFAU) etablerede et korps af unge rollemodeller og et korps af forældrerollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund til at gå i dialog med unge og forældre om uddannelse. I begyndelsen bestod rollemodelkorpset af ét centralt korps, som dækkede hele landet. Med henblik på varig forankring blev indsatsen udvidet med lokale korps, ofte forankret i lokale Ungdommens Uddannelsescentre (UU), Ungdomsskole- eller kommunal forvaltning.

Hvad er rollemodeller?

De unge rollemodeller og forældrerollemodellerne havde til formål at inspirere og motivere etniske minoritetsunge til uddannelse gennem deres personlige beretninger og erfaringer. De unge rollemodeller var udvalgt på baggrund af deres forskellige erfaringer med skolegang, uddannelsesvalg og beskæftigelser. Forældrekorpset bestod af etniske minoritetsforældre, der havde oplevet udfordringer med at støtte deres børn i at vælge og gennemføre en uddannelse.

Som en del af BFAU’s rollemodelkoncept gennemgik rollemodellerne et undervisningsforløb i hvordan man agerer som rollemodel og formidler sin historie og erfaringer videre til de unge.

Cirka 20 gange om året besøgte rollemodellerne grundskoler, erhvervsskoler, ungdomsklubber, foreninger og boligområder, hvor de gik i dialog med unge og forældre. Rollemodellerne holdt også oplæg for blandt andet personalegrupper, lærere, vejledere og gadeplansmedarbejdere og medvirkede til at kvalificere disse gruppers viden og tilgang til de unge.

Resultater og erfaringer

Med 22 rollemodelkorps tilknyttet ministeriet i 2013 var rollemodelsindsatsen et af BFAU’s helt store flagskibe, som mødte stor national og politisk opbakning.

Rollemodellerne var frivillige og havde den væsentlige force, at de mødte målgruppen ansigt-til-ansigt og viste dem, at det kan lade sig gøre at tage en uddannelse. Rollemodellerne havde stor succes med at opnå kontakt til den unge målgruppe og inspirere dem til at påbegynde eller færdiggøre en uddannelse.

Rollemodelkorpsene blev afviklet i 2013 og forankret i blandt andet Fonden for Socialt Ansvar og i kommuner landet over, hvor BFAU’s rollemodelkoncept stadig eksisterer.

Læs mere

Læs mere om BFAU’s rollemodelkorps i publikationerne ”Vores indsats – Aktiviteter i projektperioden 2011-2014” og ”God til dialog – dialogværktøj til rollemodeller”. Her finder du blandt andet inspiration til, hvordan rollemodeller kan forberede sig til en god dialog med målgruppen.

Du kan desuden læse BFAU’s tidligere evalueringer af rollemodelsindsatsen i publikationerne ”2007 Evaluering af BFAU1” og ”2007 Evaluering af BFAU2”.

 

Sidst opdateret: 18. august 2022