Hop til indhold

Det overordnede mål med lanceringen af Brug for alle unge (BFAU) kampagnen i 2003 var, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk ville påbegynde og fuldføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse og dermed opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kampagnen havde til hensigt at udvikle relevante værktøjer, som kunne anvendes i det praksisnære arbejde med unge, uddannelse og integration. Desuden var hensigten, at kampagnen skulle inspirere samarbejdspartnere til selv at udvikle værktøjer og aktiviteter på baggrund af erfaringer fra kampagnen.

Kampagneaktiviteter

Kampagnen udviklede og afprøvede nyskabende initiativer med henblik på at sikre, at de unge og deres forældre blev mere opmærksomme på uddannelses -og jobmuligheder.  
I årene 2003-2007 gennemførte BFAU eksempelvis en række holdnings- og rekrutteringskampagner inden for jobområder, hvor der var gode beskæftigelsesmuligheder. Kampagnerne inkluderede blandt andet ”Fremtidens helte er klædt i hvidt” (SOSU), ”En uniform – mange muligheder”, Bibliotekskampagnen ”Bliv bibliotekar.nu”, ”Byggefagene har Brug for alle unge” og ”Tag hånd om fremtiden” / ”Brug hovedet – tag en læreruddannelse”.

Blandt kampagnes mest succesfulde initiativer var blandt andet rollemodelindsatsen, Task Force, bazaarer og lektiecafeer.

Landets Ungdommens Uddannelsescentre var involveret i mange af kampagnens aktiviteter og fungerede i særlig høj grad som vigtige samarbejdspartnere i forhold til eksempelvis de lokale rollemodeller og bazaarerne.

I 2010 overgik BFAU fra at være en kampagne i Integrationsministeriet til at være et satspuljeprojekt i ministeriet.

Resultater og erfaringer

Gennem kampagnens mange forskelligartede aktiviteter har BFAU oparbejdet stor viden og ekspertise i uddannelsesfremmende indsatser, der skal motivere unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

BFAU kampagnens erfaringer understreger blandt andet vigtigheden af at arbejde med en helhedsorienteret tilgang, hvor de unge selv, deres forældre og lokale aktører på forskellig vis samarbejder om initiativer, der støtter de unge i at få og fastholde en ungdomsuddannelse. Fokus på aktør- og forældresamarbejde er altafgørende for at sikre forankring og lokal bæredygtighed.

Læs mere

Læs mere uddybende om BFAU’s kampagneaktiviteter her: link til indgangen til tidligere indsatser, hvor overskrifterne rollemodeller, Task Force og bazaarer ligger. Her finder du blandt andet links til materialer og publikationer med inspiration til arbejdet med eksempelvis rollemodeller og lektiecafeer.

Du kan desuden læse mere om kampagnes aktiviteter i BFAU’s tidligere evalueringer: ”2007 Evaluering af BFAU1” og ”2007 Evaluering af BFAU2”.

Sidst opdateret: 18. august 2022