Hop til indhold

Frivillighed har været en grundsten i Brug for alle unges (BFAU) indsatser, siden projektet blev etableret i Integrationsministeriet i 2003.

I samarbejde med frivillige organisationer og foreninger har BFAU igennem årerne igangsat flere aktiviteter, der havde til formål at give faglig støtte til minoritetsunge og dermed hjælpe dem til at gennemføre en uddannelse og tage stilling til deres fremtidige arbejds- og karriereliv. Blandt hovedaktiviteterne med fokus på frivillighed og faglig støtte var lektiecafeer, pigeklubber og Lektier Online.

Lektiecafeer

BFAU støttede etableringen af mere end 80 lektiecaféer i Danmark. Det var frivillige organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom og nogle få andre, der fungerede som primus motor på de konkrete lektiecafeer, som var placeret på folkeskoler og biblioteker.

I juni 2007 var antallet af tilknyttede børn og unge til lektiehjælp alene hos Dansk Flygtningehjælp oppe at runde de 2.000 i over 50 lektiehjælpscaféer.

Pigeklubber

I forlængelse af lektiecafeerne etablerede BFAU pigeklubber med fokus på pigeaktiviteter og lektiehjælp. Baggrunden for etableringen af pigeklubberne var en konstatering af, at pigerne havde brug for et frirum og et sted at opholde sig efter skole. I 2007 var der etableret 8-9 klubber med cirka 60 frivillige og cirka 60 piger, som kom regelmæssigt i klubben. Derudover havde cirka 130 piger løs tilknytning til klubben.

Lektiecafeer 2.0

Lektiehjælpskonceptets popularitet og positive resultater betød, at BFAU i 2011 videreudviklede lektiecafeerne ved at tænke i alternative omgivelser og miljøer. I samarbejde med lokale aktører, herunder frivillige foreninger og sportsklubber, oprettede BFAU nytænkende lektiecafeer der, hvor de unge var til stede.

Udgangspunktet for projektet var, at de traditionelle lektiecaféer kunne have svært ved at tiltrække de mest skoletrætte og fagligt svage elever, dels fordi lektiecaféen kunne minde for meget om skolen og en oplevelse af faglige nederlag, eller måske fordi det ikke blev anset som ’cool’ at få lektiehjælp.

Resultater og erfaringer

Formålet med de frivillige lektiehjælpsordninger var ikke kun at give tosprogede børn og unge et fagligt løft. Lektiecaféernes formål var også at bidrage til at udvikle de unge og børnene personligt og socialt. Derfor var lektiecafeerne ofte knyttet til andre aktiviteter, som gjorde det sjovt for børnene og de unge at komme. På den måde gav den frivillige indsats lektiecaféerne en uformel karakter og gjorde dem til et sted, hvor børn og voksne mødtes omkring lektier og samtidig fik nogle gode og positive oplevelser.

Læs mere

Du kan læse meget om arbejdet med lektiecafeer i publikationerne ”Lektiecafé 2.0 – Læring, motivation og lektiecaféer”, ”Lektier – Leg – Læring – Lektiecafeer i mange miljøer” og ”Kom godt i gang – Om etablering af studiecafeer”. Her finder du blandt andet konkrete anbefalinger til, hvordan man skaber alternative lektiecaféer.

Sidst opdateret: 18. august 2022