Hop til indhold

Forskning viser, at den fraværskultur, den unge udvikler i grundskolen, ofte bliver taget med videre på ungdomsuddannelsen. Desuden er der en sammenhæng mellem højt fravær og frafald på ungdomsuddannelser. Det er derfor væsentligt, at der tidligt tages hånd om de omstændigheder, der er skyld i den unges fravær.

Det vil UU Vestsjælland gøre med en ny, tidlig indsats rettet mod 7. klasseselever med højt fravær og lav skolemotivation.

Formålet er at klæde eleverne på til på sigt at blive stand til – og være motiverede for – at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Motivation for at gå i skole og uddanne sig

Lokal projektejer: UU Vestsjælland

Periode: 2017-2018

Målgruppe: 7-10 elever i 7. klasse med høj fravær og lav skolemotivation

Centrale samarbejdspartnere: SSP-konsulenter, klasse- og trivselskoordinatorer

Vejledningsfagligt perspektiv: Appreciative Inquiry (AI), systemisk teori og positiv psykologi

Motivation og fremtidsdrømme

Som en central del af indsatsen vil UU Vestsjælland afprøve et gruppevejledningsforløb på elever fra fire udvalgte 7. klasser. Gruppeforløbene har til formål at opbygge elevernes personlige og sociale kompetencer og er centreret omkring emner såsom motivation, personlige styrker, robusthed, samarbejde og fremtidsdrømme.

Gruppen mødes en gang om ugen i ti uger. Hvert møde har en varighed af tre timer og ligger i elevernes understøttende undervisning eller studietid.

Bedre klassekultur

Sideløbende med gruppevejledningsforløbet arbejdes der desuden med det sociale miljø i de unges klasser. Klassen har derfor to-tre undervisningsgange, hvor et af formålene er at gøre det klart, at det ikke er den eller de fraværende, der er skyld i problemet, men at hele klassen har et medansvar for at skabe en god social base.

For at forbedre klassekulturen vil der blandt andet blive arbejdet med samarbejdsøvelser og fællesskabsopbygning, ligesom der vil blive sat fokus på emner som hierarki, roller og empati.

Forældresamarbejde, styrker og potentialer

Som en del af forløbet afholdes desuden samtaler med hver enkelt elev og elevens forældre. I de individuelle samtaler arbejdes der med den unges styrker, og som understøttende redskab anvendes blandt andet værdi- og styrkekort.

Samtalerne bidrager til at udvikle elevens selvopfattelse og giver forældrene mulighed for at få øjnene op for de unges ressourcer og potentialer. Samtalerne skal på den måde fungere som en positiv og anerkendende indgangsvinkel til arbejdet med fraværsproblematikken.

Styrkede samarbejdsrelationer

Foruden at styrke de unges uddannelsesparathed har indsatsen også til formål at styrke samarbejdsrelationen mellem de fagpersoner, der arbejder omkring de unge, herunder skoleledelse, lærere, SSP-konsulenter, UU-vejledere og andre ressourcepersoner.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Vestsjælland er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022