Hop til indhold

Mange unge har en oplevelse af ikke at være gode nok og føler sig utilstrækkelige i forhold til deres egne og deres omverdens krav. Det kan derfor være sårbart for de unge at blive vurderet ikke-uddannelsesparate ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

UU Viborg vil derfor iværksætte en indsats, der skal sætte fokus på de unges ressourcer, styrker og potentialer. Vejledningscentret vil dels implementere en ny samtalemodel og dels udvikle to målrettede, gruppeorienterede vejledningsforløb. Det skal samlet være med til at styrke forudsætningerne for, at de ikke-uddannelsesparate elever med tegn på sårbarhed bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Vejledning af (psykisk) sårbare unge – Kvalificering af indsatsen i forbindelse med den foreløbige UPV i 8. klasse

Lokal projektejer: UU Viborg

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Ca. 60 ikke-uddannelsesparate 8. klasseselever med tegn på sårbarhed

Centrale samarbejdspartnere: Skoler og forældre

Vejledningsfagligt perspektiv: Positiv psykologi, ressourceorienteret vejledning, motivationsteori, karrierelæringsteori og vækstmodellen

Samtalemodel for skole-hjem-samtaler

Uddannelsesvejledningen i Viborg ønsker for det første at udvikle en samtalemodel til den skole-hjem-samtale, som finder sted i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. Samtalemodellen skal bidrage til, at der opbygges en god relation til de ikke-uddannelsesparate unge og deres forældre. Desuden skal den sikre, at både elever og forældre inddrages konstruktivt i udviklingen af en plan for den unges videre skole- og uddannelsesforløb.

Samtalemodellen er baseret på ”Vækstmodellen” og har et ressourceorienteret fokus, der sikrer, at den unges styrker og potentialer bliver sat i fokus og at alle bliver hørt og anerkendt i samtalen. 
Modellen designes, så den kan kombineres med værdi- og styrkekort.

Ressourceorienteret gruppevejledning

Uddannelsesvejledningen vil for det andet udvikle og afprøve to forskellige ressourceorienterede gruppevejledningsforløb.

Det ene forløb tager udgangspunkt i karrierelæringsteori og involverer blandt andet besøg af rollemodeller, såsom elever fra ungdomsuddannelser og medarbejdere fra virksomheder. Desuden foregår vejledningen i dette forløb delvist ”ude i virkeligheden”.

Det andet forløb er særligt rettet mod drenge, der er optagede af video- og computerspil. Dette forløb tager ligeledes udgangspunkt i elevernes ressourcer og sætter særligt fokus på de styrker, der bliver brugt i forbindelse med spil, men ikke nødvendigvis kommer til udtryk og bliver anerkendt i det almindelige skolearbejde. 
Begge vejledningsforløb er med til at udvikle de unges refleksionsevner, selvforståelse og tro på sig selv, idet de får mulighed for at sætte sig selv i spil, spejle sig i andre unges situation og arbejde med deres personlige styrker.

Et fælles kompetenceløft

Alle vejledere gennemgår desuden et kompetenceudviklingsforløb, som blandt andet har fokus på ressourceorienteret vejledning og motivationsteori.

Indsatsen gennemføres på 10-12 skoler for ca. 60 unge i alt.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Viborg er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022