Hop til indhold

Forældre har afgørende betydning for deres børns uddannelsesvalg og motivation for at gå i skole. Særligt forældrene til ikke-uddannelsesparate elever kan dog være svære at få til at deltage i de uddannelses- og vejledningsrettede arrangementer.

Vejledningscentret i Aabenraa ønsker med denne indsats at skabe et forbedret forældresamarbejde og herigennem optimere den understøttende indsats for ikke-uddannelsesparate unge.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Fokuseret overgang til 10. klasse

Lokal projektejer: UU Aabenraa

Periode: 2017

Målgruppe: Ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse og deres forældre

Centrale samarbejdspartnere: Lærere, skole-/fritidskoordinatorer, psykologer, socialrådgivere og øvrige ressourcepersoner

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæring, vækstmodellen og styrkekort

En indsats med to spor

Indsatsen består af to delindsatser, der gennemføres sideløbende. Dels vil vejledningscentret implementere en samtalemodel til de individuelle møder mellem ikke-uddannelsesparate elever, forældre og vejledere og dels vil centret udvikle et nytænkende koncept for uddannelsesaftener for 8. klasseselever og deres forældre.

Målet er at styrke de unges uddannelsesparathed og valgkompetence, så flere bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ny ressourceorienteret samtalemodel

Uddannelsesvejledningen i Aabenraa vil for det første videreudvikle og gennemprøve en ny samtalemodel, som tager udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang. Samtalemodellen skal fungere som et styringsredskab til at kvalificere den individuelle samtale mellem børn, forældre og vejledere.

I samtalerne gøres blandt andet brug af værdi- og styrkekort, hvilket skal være med til at sikre, at alle bliver hørt og anerkendt.

Alle vejledningscentrets medarbejdere gennemgår i løbet af indsatsperioden et tredagskursus, så der skabes et solidt afsæt for at anvende metoden.

Nytænkende uddannelsesaftener

For at sikre en større forældreinddragelse vil vejledningscentret for det andet videreudvikle og gennemprøve et nyt koncept for uddannelsesaftener for 8. klasseselever og deres forældre.

Uddannelsesaftenerne består blandt andet af ’hands on’-elementer, såsom øvelser som de unge og deres forældre skal løse i fællesskab.

Formålet er at styrke de unge og deres forældre i at kommunikere med hinanden om uddannelse og dermed understøtte de unge i at blive uddannelsesparate og træffe et uddannelsesvalg på et afklaret grundlag.

Forankring

Ambitionen er, at alle vejlederne på vejledningscentret systematisk begynder at anvende samtalemodellen efter at have gennemgået kompetenceudviklingsforløbet.

Derudover forventes uddannelsesaftenen at blive en tilbagevendende begivenhed, og tanken er således, at konceptet skal integreres som en fast del af vejledningspraksissen i Aabenraa.

Målet med indsatsen er at understøtte, at de unge bliver motiverede for uddannelse og træffer et kvalificeret uddannelsesvalg samt at forældrene i højere grad inddrages i processen, så de kan støtte de unge i deres udvikling og valg.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Aabenraa er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022