Hop til indhold

Blandt nogle ungegrupper er motivationen for at tage en uddannelse meget lav, og det kan ofte være svært at få disse unge til at deltage i de forskellige vejledningsaktiviteter. Det drejer sig blandt andet om unge, der har haft dårlige skoleoplevelser eller kommer fra familier, hvor der ikke er tradition for at tage en uddannelse.

Denne ungegruppe er i særlig grad repræsenteret i udsatte boligområder, og UU Øresund vil derfor iværksætte en indsats målrettet disse områder.

Indsatsen skal sikre, at de unge får den uddannelsesvejledning, de har brug for til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Fremskudt vejledning i udsatte boligområder

Lokal projektejer: UU Øresund

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Unge i udsatte boligområder med risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse

Centrale samarbejdspartnere: Boligsociale medarbejdere i Vapnagård i Helsingør Kommune og Bebyggelsen Niverød i Fredensborg Kommune 

Vejledningsfagligt perspektiv: Fremskudt vejledning, ressourcetilgang

Vejledning tæt på de unge

UU Øresund ønsker med projektet ”Fremskudt vejledning i udsatte boligområder” at afprøve, hvilken virkning det har at rykke vejledningen ud af kontorerne og ind i de boligsociale områder, hvor de unge færdes til hverdag. Formålet med den fremskudte vejledning er at gøre UU mere synlig og tilgængelig, så flere unge vælger at opsøge og gøre brug af vejledningen.

Samarbejde med boligsociale aktører

Indsatsen gennemføres i de to boligområder Vapnagård (Helsingør Kommune) og Bebyggelsen Niverød (Fredensborg Kommune) og udvikles i tæt samarbejde med områdernes boligsociale aktører, herunder ungdomsklubber.

De boligsociale aktørers nære relationer til de unge skal være med til at skabe adgang og sikre, at der opbygges tillid til vejlederne. Desuden skal de hjælpe med at få de unge til at forstå fordelene ved at få uddannelsesvejledning, så flere vælger at benytte sig af tilbuddene.

Ressourcesyn

Vejledningsmøderne med de unge tager et ressourceorienteret afsæt og består af samtaler, som understøttes af vejledningsværktøjer. Der arbejdes blandt andet med den unges selvindsigt, netværksafdækning, støttebehov, krav på uddannelse mm.

Målet er at øge motivationen og klæde de unge på til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Øresund er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 6. september 2022