Hop til indhold

Forældre spiller en afgørende rolle for unges skole- og uddannelsesliv. Derfor er det problematisk, når nogle forældregrupper ikke deltager i vigtige uddannelses- og vejledningsarrangementer.

UU Silkeborg vil derfor iværksætte en indsats, som skal engagere forældre og give dem redskaberne til at kunne støtte op om deres børns fremtidige uddannelsesvalg. Indsatsen vil særligt have fokus på de forældregrupper, som ellers kan være svære at nå, herunder forældre fra boligsociale områder.

Det endelige mål er at gøre de unge uddannelsesparate og kvalificere deres uddannelsesvalg, så flere påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Forældresamarbejde og nye mødeformer

Lokal projektejer: UU Silkeborg

Periode: 2017-2018

Målgruppe: To 9. klasser på Sølystskolen. Indsatsen involverer alle eleverne og deres forældre i de to klasser, men har i særdeleshed fokus på de ikke-uddannelsesparate elever

Centrale samarbejdspartnere: Sølystskolen, Dybkjærskolen, Bydelsmødrene i Silkeborg Kommune og den boligsociale helhedsplan i Silkeborg 

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæringsteori og vækstmodellen

Bydelsmødre

Den forældregruppe, som UU Silkeborg oplever har størst behov for vejledning, er centreret omkring de boligsociale områder. Uddannelsesvejledningen har derfor indledt et samarbejde med helhedsplanens ”bydelsmødre”. Bydelsmødrene består af frivillige i de boligsociale områder og har til formål at støtte isolerede kvinder, som det etablerede system ellers kan have svært ved at nå.

Samarbejdet skal sikre, at uddannelses- og vejledningsrelaterede spørgsmål kommer på dagsordenen i de udsatte byområder og at mødrene får hjælp til aktivt at deltage i deres børns skoleliv og uddannelsesvalg. Det skal medvirke til, at færre unge tabes i uddannelsessystemet.

Et fælles læringsrum for forældre og elever

Derudover arbejder UU Silkeborg med at udvikle et nyt koncept for forældre-/elevcaféer. Caféen skal fungere som et læringsrum, hvor elever sammen med deres forældre har mulighed for at undersøge, snakke om og reflektere over uddannelsesmuligheder gennem en vekselvirkning mellem korte oplæg, praktiske aktiviteter og konkret vejledning.

Caféen omhandler temaer som praktikmuligheder, brobygningstilbud og uddannelsesparathedsvurderingen. Vejlederne vil blandt andet inddrage Uddannelsesguiden som aktivt redskab, ligesom Vækstmodellen vil blive brugt som arbejdsmetode.

Konceptet skal afprøves på to 9. klasser i løbet af indsatsperioden.

Tilgængelighed og tryghed

Caféen afholdes i ”Huset”, som er et forsamlingshus i det ene boligsociale område. Stedet er derved velkendt og lettilgængeligt for de familier, der bor og færdes i boligområdet. Det skal være med til at skabe tryghed og medvirke til at flere vælger at deltage i arrangementet. Desuden vil der være tolke til stede, så det sikres, at alle får noget ud af arrangementet.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Silkeborg er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022