Hop til indhold

Overgangen fra grundskole til 10. klasse kan for nogle unge være vanskelig og give anledning til utryghed og usikkerhed. UU Sønderborg vil med en ny indsats derfor sætte fokus på at sikre et godt overgangsforløb.

Målet er, at den unge skal opleve sammenhæng og tryghed i forløbet. Desuden skal forældre og lærere få blik for den unges ressourcer, udfordringer og muligheder, så de bliver bedre til at understøtte den unges udvikling. Det skal være med til at styrke den unges uddannelsesparathed, så flere bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Fokuseret overgang til 10. klasse

Lokal projektejer: UU Sønderborg

Periode: 2017-2018

Målgruppe: 25 ikke-uddannelsesparate unge i overgangen mellem grundskole og 10. klasse

Centrale samarbejdspartnere: Lærere, skole-/fritidskoordinatorer, psykologer, socialrådgivere og øvrige ressourcepersoner

Vejledningsfagligt perspektiv: Vækstmodellen og værdi- og styrkekort, der er inspirererede af positiv psykologi

Kontinuitet i overgangsforløbet

Et af indsatsens initiativer går på, at de unge skal have den samme vejleder i deres 10.-klassesår, som de havde i grundskolen. De unge vil således allerede have opbygget en tillidsrelation til vejlederen og vil opleve at have en rød tråd i forløbet. Det skal være med til at skabe tryghed og en oplevelse af kontinuitet i overgangen, der ellers kan være præget af usikkerhed.

Ressourceorienterede overdragelsesmøder

UU Sønderborg vil derudover udvikle et nyt koncept for overdragelsesøder, hvor de unge, deres forældre, skolen, vejlederen og andre relevante ressourcepersoner, såsom skole-/fritidskoordinatorer, psykologer, socialrådgivere mv. deltager.

Overdragelsesmøderne vil blandt andet være baseret på en ressourceguide og nogle værdikort, der blev udviklet i forbindelse med det forudgående arbejde i forskningscirklerne (læs mere her). Derudover vil der også blive inddraget elementer fra samtaleværktøjet Vækstmodellen.

Overdragelsesmødet skal blandt andet være med til at sikre, at vigtig viden om den unge ikke går tabt i overgangsperioden.

Opfølgning og styrkede uddannelseskompetencer

De aftaler, der laves på overdragelsesmøderne, følges op af skole-/hjemsamtaler og individuelle samtaler med de unge, så der sikres udvikling og fremdrift.

Det samlede mål for indsatsen er at fremme den unges sociale, personlige og faglige kompetencer. Det skal være med til at sikre, at den unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Fælles fagligt afsæt

Vejlederne vil gennemgå et kompetenceudviklingsforløb forud for indsatsens gennemførelse. Målet er at sikre, at vejlederne har et fælles fagligt afsæt og er klædt på til at kunne facilitere de nye overdragelsesmøder, herunder være fortrolige med de vejledningsfaglige metoder, der ligger til grund for mødemodellen.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Sønderborg er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022