Hop til indhold

Aalborg Kommune oplever et stigende antal elever med bekymrende højt fravær i skolen. Uddannelsesvejledningen i Aalborg har derfor, i samarbejde med PPR og den kommunale ungdomsuddannelse, iværksat en systematisk indsats for børn og unge med højt skolefravær.

Indsatsen skal give deltagerne øget motivation, selvtillid og fremtidsperspektiv. Det skal medvirke til, at flere unge bliver klar til at kunne gennemføre et uddannelsestilbud.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: ENKA 2.0: Forløb med ny motivation og fremtidsperspektiv for elever med bekymrende fravær

Lokal projektejer: UU Aalborg

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse og deres forældre

Centrale samarbejdspartnere: PPR og Ung AUC, som er en del af den kommunale ungdomsskole i Aalborg 

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæring og gruppevejledning

ENKA 2.0

Indsatsen består af en videreudvikling af det uddannelsesforberedende enkeltfagsforløb ’ENKA’, som den kommunale ungdomsskole i Aalborg tilbyder unge med højt fravær, herunder dropout-elever og dropout-truede elever.

Forløbet består af faglige undervisnings- og læringsaktiviteter kombineret med kollektive, gruppeorienterede og individuelle vejledningsaktiviteter. Uddannelses- og vejledningsforløbet er tilpasset den specifikke målgruppe og gennemføres med et fast tilknyttet lærer- og vejlederteam.

Forløbet skal blandt andet være med til at opbygge de unges selvværd, hjælpe de unge til at opnå bedre almene kompetencer og gøre de unge i stand til at sætte mål for deres fremtid.

Tværgående samarbejde og trygge overgange

Indsatsen skal desuden være med til at etablere et udvidet samarbejde mellem UU, PPR, lærere og øvrige aktører, der arbejder med dropout-elever og dropout-truede elever.

Som en del af indsatsen arbejdes der med en overgangsmanual, som sikrer, at der er en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige professionelle aktører. Det bidrager til at skabe en god og tryg overgang, dels når den unge påbegynder forløbet og dels når den unge afslutter forløbet og skal fortsætte enten i uddannelse eller arbejde.

En fast del af vejledningspraksissen

Ambitionen er, at forløbet, efter indsatsperiodens afslutning, skal forankres som en fast del af vejledningspraksissen i Aalborg. Forløbet tænkes blandt andet at skulle indgå som en del af Uddannelsesvejledningens tilbud til 15-17-årige, der ikke er i gang med en uddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Aalborg er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022