Hop til indhold

UU Jammerbugt oplever i stigende grad et problem med elever, der har højt skolefravær. Det høje fravær skyldes i mange tilfælde enten skoletræthed eller psykiske udfordringer i form af stress, angst eller depression.

UU Jammerbugt vil derfor iværksætte en indsats, der målrettet skal mindske fraværet og øge trivslen blandt skoletrætte elever og psykisk sårbare elever. Formålet er at give de unge lyst til og mod på at tage en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: Elevfravær i grundskolen

Lokal projektejer: UU Jammerbugt

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Elever med bekymrende højt fravær på grund af enten skoletræthed eller psykisk sårbarhed

Centrale samarbejdspartnere: Jetsmark Skole og Aabybro Skole, PPR, Børne- og Familierådgivningen, jobcentret, ungeenheden, kommunens ungeråd og den kommunale ungdomsskole

Vejledningsfagligt perspektiv: Gruppevejledning, herunder WATCH-modellen

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 2, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Virksomhedspraktik for skoletrætte unge

Den primære indsats for gruppen af skoletrætte elever består af et målrettet praktikforløb. Virksomhedspraktikken planlægges i tæt samarbejde med jobcentrets konsulenter, som hjælper med at sikre et godt match mellem elev og virksomhed. Praktikforløbet skal give de unge en oplevelse af succes, og det skal være med til at skabe en øget motivation for at gå i skole og senere tage en uddannelse.

Gruppevejledning for psykisk sårbare unge

Indsatsen for de psykisk sårbare elever er centreret omkring gruppevejledning. Gruppevejledningen tager udgangspunkt i WATCH-modellen og afholdes i samarbejde med ungeenhedens psykolog. Vejledningsforløbet har til formål at give de unge en oplevelse af ikke at være alene med deres problemer. Samtidig vil de unge få nogle konkrete værktøjer til at arbejde med deres udfordringer.

Sammenhængende indsats

Som en del af indsatsen ønsker UU Jammerbugt desuden at optimere samarbejdet mellem vejledningscenter, skoler, PPR, Børne- og Familierådgivning, kommunens ungeråd, forældre og den kommunale ungdomsskole. Et af de centrale initiativer i indsatsen er derfor, at der laves en fælles elevgennemgang og på baggrund heraf udvikles en fælles, tværgående plan for den enkelte unge, der udviser problemer i forhold til fravær.

Ved at koordinere de forskellige aktørers indsatser skabes et mere sammenhængende forløb, tilpasset specifikt til den enkelte unges behov. Det skal sikre, at flere elever bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Jammerbugt er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 6. september 2022