Hop til indhold

Skolen og uddannelsessystemets høje krav kan for nogle unge føre til en følelse af usikkerhed og utilstrækkelighed. UU Skive ønsker derfor at udvikle og afprøve en indsats, der skal styrke de unges robusthed, selvtillid og mestringsevne. Det skal klæde eleverne på til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: UU Indsatser 2017 - 2018

Indsatstitel: Afprøvning af vejledningsmetoder og –koncepter ift ikke-uddannelsesparate unge, med fokus på psykisk sårbare unge

Lokal projektejer: UU Skive

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Elever i 8. klassetrin, særligt ikke-uddannelsesparate elever med tegn på sårbarhed

Centrale samarbejdspartnere: 8 skoler, Sundhedscentret, Rusmiddelcentret, Jobcentret samt Psykiatri & Sundhed 

Vejledningsfagligt perspektiv: Ressourcefokuseret vejledning

Indsats med fire spor

UU Skives indsats består af fire forskellige, men sammenhængende delindsatser. Vejledningscentret vil 1) oprette netværksgrupper for psykisk sårbare elever, 2) udvikle et kollektivt karrierelæringsforløb, 3) skabe et nyt koncept for forældremøder og 4) etablere en temagruppe for grundskolevejledere.

De fire delindsatser skal tilsammen styrke de unges personlige og sociale udvikling og derigennem ruste dem til at tage en ungdomsuddannelse.

Netværksgrupper og aktivitetsbaseret vejledning

UU Skive vil først og fremmest iværksætte et netværksgruppeforløb for psykisk sårbare elever. Forløbene består blandt andet af sociale aktiviteter såsom gåture, madlavning og praktiske fællesopgaver. Desuden arbejdes der med cases og samarbejdsøvelser, ligesom der gøres brug af vejledningsfaglige værktøjer såsom styrkekort og JUMP-kort (find JUMP-kortene på vores materialeside).

Gennem forløbet oplever de unge at indgå i et trygt fællesskab, hvor der er rum til refleksion og mulighed for at spejle sig i hinanden. Det er med til at lære de unge at opbygge en positiv fortælling om sig selv. Desuden bidrager den aktivitetsbaserede vejledning til at få elever, der normalt ikke siger så meget, til at åbne sig op.

Formålet med netværksforløbene er at styrke de unges tro på sig selv, så flere bliver uddannelsesklar.

Kollektive karrierelæringsforløb

Vejledningscentret vil desuden udvikle et forløb for alle elever på 8. klassetrin. Forløbet tager udgangspunkt i karrierelæringstilgangen og er baseret på understøttende aktiviteter såsom gruppediskussioner, holdningsøvelser, film og cases. Eleverne arbejder desuden aktivt med styrkekort og samarbejdsøvelser. Det skal være med til at fremme de unges uddannelsesparathed og herunder deres evne til at tage et kvalificeret uddannelsesvalg.

Nyt koncept for forældremøder

Derudover vil vejledningscentret udvikle et nyt koncept for de forældremøder, der omhandler uddannelsesparathedsvurderingen. Møderne skal klæde forældrene på til at kunne støtte op om deres børns fremtidige uddannelsesvalg samt om deres personlige, sociale og faglige udvikling.

Temagruppe

Endelig vil vejledningscentret etablere en temagruppe for grundskolevejledere. Hensigten med temagruppen er at skabe et rum, hvor vejlederne kan mødes, udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Det skal i sidste ende være med til at styrke vejledningsindsatsen for de unge.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Skive er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022