Hop til indhold

Over en periode på cirka 1½ år har vejlederne fra 15 forskellige UU-centre indgået i et tværgående samarbejde om at afprøve nye metoder og initiativer i vejledningen. Vejlederne har været fordelt i tre forskningscirkler, der med hver sit tema har sat fokus på forskellige udfordringer med målgrupperne ’unge fra uddannelsesfremmede miljøer’, ’forældre til unge’ og ’psykisk sårbare unge’.

Med udgangspunkt i mottoet ’al viden er brugbar viden’ har forskningscirklerne arbejdet med en blanding af teori og praksis, som har dannet grundlag for at afprøve de nye koncepter og metoder i vejledningen.

Formålet med pilotprojekterne har været at give UU-centrene et kompetenceløft ved at skabe et rum til at nytænke og afprøve nye ideer i egen praksis.

I publikationen herunder kan du læse om pilotprojekterne, og hvordan vejlederne blandt andet har afprøvet forskellige indsatser inden for gruppevejledning, opsøgende vejledning, bedre overdragelse fra grundskole til ungdomsuddannelse og tidligere UPV-samtaler.

Pilotprojekter - metodeudvikling via forskningscirkler (pdf)

Sidst opdateret: 18. august 2022