Vejledning af unge i skolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Der er en tæt kobling imellem den vejledning, som de unge får i skolens 7.-9./10. klasse, og den undervisning, som eleverne modtager i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk). I Uddannelse og job forberedes eleverne til det forestående uddannelsesvalg, og får igennem undervisningen indsigt i uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, i arbejdslivet og arbejdsmarkedet.

Vejledning af unge uden for skolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen (fuldtidsbeskæftigelse).

Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Målgruppevurderinger

Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager målgruppevurdering af unge, der ønsker at starte på forskellige uddannelser og uddannelsesforløb:

  1. Unge, der ønsker at starte på en produktionsskole.
  2. Unge, der ønsker at starte på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).
  3. Unge, der ønsker at starte på erhvervsgrunduddannelsen (egu).

Fra 1. august 2019 erstattes produktionsskole, KUU og egu af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Sidste optag til KUU vil derfor være i januar 2019 og til produktionsskole og egu i juli 2019.

UU foretager endvidere vurdering af, om den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), og afgiver på den baggrund en indstilling til kommunalbestyrelsen.

Sidst opdateret: 31. august 2018