Ministeriet har overordnet ansvar for at udmønte de politiske mål for vejledningen. Mål for vejledningen fremgår af Vejledningsloven og af de tilhørende bekendtgørelser inden for vejledningsområdet.

I ministeriet er det Kontoret for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse (FUE), der har ansvaret for vejledningsområdet. Ministeriet har ansvar for, at der løbende finder videns- og erfaringsopsamling samt kvalitetsudvikling sted. Ministeriet kan tillige varetage analyse og prognosearbejde og kan iværksætte tværgående forsøgs- og udviklingsarbejder.

Ministeriet sørger gennem Det Nationale Dialogforum for, at relevante myndigheder, organisationer, foreninger m.v. kan fremsætte og drøfte synspunkter og vurderinger om alle forhold, der har betydning for uddannelses- og erhvervsvejledning. Læs mere om Det Nationale Dialogforum.

Digitale værktøjer

Ministeriet udbyder og driver en række digitale værktøjer, blandt andet eVejledningen, Uddannelsesguiden og optagelse.dk.

Sidst opdateret: 10. januar 2020