Den kommunale vejledningsindsats varetages af den kommunale ungeindsats. 

Folkeskoler

Den kommunale ungeindsats arbejder tæt sammen med de lokale skoler og 10. klassecentre, og den kommunale ungeindsats giver eleverne vejledning på skolerne. Skolen, herunder skolelederen, spiller en væsentlig rolle i det samarbejde, der er mellem skole og vejledning. Skolen har ansvaret for undervisning i emnet Uddannelse og Job (emu.dk), som tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungeindsats, og udføres af lærere og i andre tilfælde af den kommunale ungeindsats.

Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i samarbejde med skolens leder. den kommunale ungeindsats sikrer, at vejledningen kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.

Andre skoleformer

Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler), efterskoler og frie fagskoler, som gives af den kommunale ungeindsats, tilrettelægges efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter.

På skoler, hvor den kommunale ungeindsats ikke står for vejledningen, er det skolens leder, som er ansvarlig for vejledningen.

Alle skoler har et særligt ansvar i forbindelse med vurdering af elevernes uddannelsesparathed.

Sidst opdateret: 10. januar 2020