Forældre spiller en vigtig rolle i forbindelse med børn og unges valg af ungdomsuddannelse. Der findes derfor forskellige muligheder for forældre for at hente inspiration og hjælp.

På Uddannelsesguidens forældreunivers (ug.dk) er der interviews, artikler og videoklip, som kan være en hjælp til forældre, der vil vide mere om ungdomsuddannelser, om uddannelsesparathedsvurdering, ansøgning til ungdomsuddannelser m.m.

eVejledningen har en særlig Facebookside - Forældreguiden, som forældre med fordel kan anvende i forbindelse med unges valg af uddannelse.

Herudover vil der være en række vejledningsaktiviteter rettet mod forældre lokalt. Det kan være i forbindelse med forældremøder på skolerne, informationsmøder om ungdomsuddannelserne, åbent hus arrangementer, uddannelsesmesser eller lignende.

Forældreansvar

Forældre har et særligt ansvar for, at deres børn under 18 år er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet og at de følger deres uddannelsesplan.

Sidst opdateret: 10. januar 2020