Hop til indhold

Forældre spiller en vigtig rolle i forbindelse med børn og unges valg af ungdomsuddannelse. Der findes derfor forskellige muligheder for forældre for at hente inspiration og hjælp.

UddannelsesGuidens forældreunivers (ug.dk) er der interviews, artikler og videoklip, som kan være en hjælp til forældre, der vil vide mere om ungdomsuddannelser, om uddannelsesparathedsvurdering, ansøgning til ungdomsuddannelser og meget mere.

eVejledningen har en særlig Facebookside - Forældreguiden, som forældre, med fordel, kan bruge i forbindelse med at støtte deres børn i valg af uddannelse.

Herudover er der en række vejledningsaktiviteter rettet mod forældre lokalt. Det kan være i forbindelse med forældremøder på skolerne, informationsmøder om ungdomsuddannelserne, åbent hus arrangementer, uddannelsesmesser eller lignende.

Forældreansvar

Forældre og andre forældremyndighedsindehavere har, juridisk set, et særligt ansvar for, at deres børn under 18 år er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Relevante kapitler i Folkeskoleloven

  • Om det forpligtende samarbejde mellem forældre og skole: Kapitel 1

Relevante kapitler i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

  • Om pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.: Kapitel 1.a
Sidst opdateret: 15. november 2023