; Hop til indhold

Den specialpædagogiske støtteordning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under ministeriet.

Hvem kan få SPS?

For at få SPS skal eleven/den studerende opfylde nogle generelle betingelser:

 • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at eleven/den studerende har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever,
 • være optaget på en uddannelse, der kan ydes SPS til, og
 • være uddannelsesaktive.

Uddannelser med SPS

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser:

 • frie grundskoler
 • frie kostskoler
 • erhvervsuddannelser
 • gymnasiale uddannelser
 • videregående uddannelser

Hvad kan man få?

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen. Støtten kan for eksempel være i form af:

 • hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
 • studiestøttetimer
 • særligt tilrettelagte studiematerialer
 • tegnsprogstolk og skrivetolk
 • personlig assistance og sekretærhjælp

Hvordan søger man om SPS?

Eleven/den studerende skal kontakte SPS-vejlederen på uddannelsesstedet.

Tilsyn med specialpædagogisk støtte

Styrelsen for undervisning og Kvalitet fører tilsyn med den specialpædagogiske støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Sidst opdateret: 10. januar 2020