Hop til indhold

  1. ISCED står for International Standard Classification of Education. I Danmark består ISCED-niveau 4 kun af et lille antal forberedelseskurser til videregående uddannelser.
  2. I Danmark er der ti års undervisningspligt. 10. klasse er et tilbud til elever, der har opfyldt undervisningspligten.
  3. Den stiplede linje markerer, at ikke alle professionsbacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelserne.
  4. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hent det ordinære uddannelsessystem som billedfil (png)

Hent det ordinære uddannelsessystem som pdf

PhD Kandidatuddannelser Universitetsbacheloruddannelser Professionsbacheloruddannelser mv. Erhvervsakademiuddannelser mv. stx hhx htx hf eud eux euv Maritime egu Grundskole Specialundervisning
Sidst opdateret: 4. maj 2023