Hop til indhold

Kvalifikationsrammen er et redskab

Kvalifikationsrammen er et vigtigt redskab for alle, der søger uddannelse og for de mange virksomheder og institutioner, som er i kontakt med uddannelsessystemet.

Kvalifikationsrammen bruges til at:

  • vise uddannelsernes niveau og forventet læringsudbytte
  • synliggøre forskellige veje gennem uddannelsessystemet
  • sammenligne og anerkende kvalifikationer i uddannelsessystemet
  • fremme gensidig anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer.

Otte niveauer

Kvalifikationsrammen er en samlet, systematisk og niveaudelt beskrivelse af kvalifikationer, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem. Kvalifikationsrammen omfatter alle offentligt godkendte kvalifikationer i det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsuddannelser på højeste niveau og voksen- og efteruddannelse.

Den danske kvalifikationsramme består af 8 niveauer, hvor det samlede læringsudbytte af kvalifikationer i kvalifikationsrammen gradvist stiger fra niveau 1 til niveau 8. Til hvert niveau er der knyttet en niveaubeskrivelse, som beskriver vigtige træk ved kvalifikationer på niveauet.

Et niveau er beskrevet ved begreberne viden, færdigheder og kompetencer, der tilsammen beskriver læringsudbyttet på niveauet.

Der er etableret procedurer for indplacering af kvalifikationer i kvalifikationsrammen på de forskellige uddannelsesområder. Procedurerne er knyttet til de eksisterende procedurer, der gælder for godkendelse af nye uddannelser på de respektive uddannelsesområder.

Europæisk samarbejde om kvalifikationsrammer

Kvalifikationsrammen er en del af det europæiske uddannelsessamarbejde, der med den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring (EQF) gør det muligt at sammenligne kvalifikationer på alle niveauer på tværs af de europæiske landegrænser.

De nationale kvalifikationsrammer henviser til niveauerne i EQF, og på den måde fungerer EQF som et oversættelsesredskab mellem de enkelte landes kvalifikationsrammer og -systemer.

Dermed har både studerende, beskæftigede og arbejdsgivere på tværs af landegrænser i Europa et styrket udgangspunkt for at gennemskue, hvad en uddannelse i andre europæiske lande svarer til.

Fakta

Europaparlamentet og Det Europæiske Råd vedtog i 2008 en henstilling til EU’s medlemslande om at knytte nationale kvalifikationssystemer til EQF i 2010. Fra 2012 skal nye uddannelsesbeviser og EUROPASS-dokumenter have en henvisning til det relevante niveau i den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring.

I 2010 blev implementering af dansk kvalifikationsramme for livslang læring iværksat og i 2011 blev kvalifikationsrammens henvisning til den europæiske kvalifikationsramme afsluttet.

Børne- og Undervisningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Kulturministeriet står bag den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Et nationalt koordineringsudvalg for de involverede ministerier koordinerer arbejdet.

Sidst opdateret: 21. marts 2023