Hop til indhold

Adgangskravene til de videregående uddannelser er siden 2007 blevet opgjort efter 7-trins-skalaen. 

Ansøgere til de videregående uddannelser, som søger ind med et eksamensbevis med eksamensresultater fra 13-skalaen, får omregnet deres karakterer til 7-trins-skalaen. Dette kan både kræve omregning af enkeltkarakterer, eksamensgennemsnittet som helhed og et gennemsnit af flere enkeltkarakterer.

Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala, der er anvendt ved de prøver, som indgår i den adgangsgivende eksamen. Et gennemsnit beregnet efter 13-skalaen vil derfor blive omsat til et tilsvarende gennemsnit i 7-trins-skalaen. 

Ansøgere med karakterer efter begge skalaer

En ansøger, der på sit bevis for den adgangsgivende eksamen har karakterer efter begge skalaer, vil få oversat karaktererne fra 13-skalaen til karakterer i 7-trins-skalaen, uanset om det drejer sig om en enkelt eller om flertallet af vedkommendes karakterer.

Oversættelsen sker efter følgende skala:

Gammel skala - 13-skalaen Ny skala - 7-trins-skalaen
13 12
11
10 10
9 7
8
7 4
6 02
5 00
03
00 -3
Sidst opdateret: 2. august 2023