Hop til indhold

Adgangskravene til de videregående uddannelser er siden 2007 blevet opgjort efter 7-trins-skalaen. 

Ansøgere til de videregående uddannelser, som søger ind med et eksamensbevis med eksamensresultater fra 13-skalaen, får omregnet deres karakterer til 7-trins-skalaen. Dette kan både kræve omregning af enkeltkarakterer, eksamensgennemsnittet som helhed og et gennemsnit af flere enkeltkarakterer.

Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala, der er anvendt ved de prøver, som indgår i den adgangsgivende eksamen. Et gennemsnit beregnet efter 13-skalaen vil derfor blive omsat til et tilsvarende gennemsnit i 7-trins-skalaen.

Læs mere om oversættelsen og se omsætningstabellen på Optagelse.dk.

Ansøgere med karakterer efter begge skalaer

En ansøger, der på sit bevis for den adgangsgivende eksamen har karakterer efter begge skalaer, vil få oversat karaktererne fra 13-skalaen til karakterer i 7-trins-skalaen, uanset om det drejer sig om en enkelt eller om flertallet af vedkommendes karakterer.

Oversættelsen sker efter følgende skala:

Gammel skala - 13-skalaen Ny skala - 7-trins-skalaen
13 12
11
10 10
9 7
8
7 4
6 02
5 00
03
00 -3
Sidst opdateret: 29. juli 2022