Hop til indhold

I 2004 fremlagde den daværende regering et samlet udspil om modernisering af prøver og eksamensformer i Danmark og nedsatte derfor den uafhængige karakterkommission. Kommissionen udgav i 2004 en betænkning om karaktersystemet, som dannede baggrund for udviklingen af 7-trins-skalaen.  

Den 1. august 2006 blev 7-trins-skalaen indført i de gymnasiale uddannelser. De øvrige uddannelsesområder fulgte efter den 1. august og 1. september 2007. 

7-trins-skalaen opfylder de følgende fem krav, som er formuleret af Karakterkommissionen til at beskrive et velfungerende og moderne karaktersystem:

  1. International anvendelighed
  2. Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse
  3. Samme karakterskala anvendes i hele uddannelsessystemet
  4. Klar forskel mellem nabokarakterer
  5. Mulighed for gennemsnitsberegning.

Vejledning om 7-trinsskalaen på andre sprog

Arabisk (pdf)

Somalisk (pdf)

Tyrkisk (pdf)

Urdu (pdf)

Sidst opdateret: 2. august 2023