Mandag den 8. oktober 2018 kl. 10.10 – 15.30 holdt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med DA, LO, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Uddannelsesforbundet samt Erhvervsskolernes ElevOrganisation konference om det praktikpladsopsøgende arbejde.

Udbydere af erhvervsuddannelser, medlemmer af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg, skolelederorganisationer og elevorganisationer var inviteret til at deltage i konferencen, som foregik på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V. Deltagelse var gratis.

På dagen stillede vi skarpt på ideer til, hvordan vi kan videreudvikle det praktikpladsopsøgende arbejde inden for erhvervsuddannelserne.

Program

Tidspunkt

9.30 – 10.10

Registrering og mulighed for let morgenmad

10.10 – 10.15

Introduktion til konferencen

Kontorchef Maria Nørby, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

10.15 – 10.45

Åbningstale

Undervisningsminister Merete Riisager

10.45-11.00

Forskellige vinkler på praktikpladsspørgsmålet

Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken

11.00 – 11.45

Paneldebat: Hvordan understøttes virksomheder og elever bedst muligt på praktikpladsområdet?

Paneldeltagere:

Uddannelsesleder Jesper Kvistgaard, Grundfos
Senior HR Manager Jon Skålerud, Salling Group
Murermester Christian Christjansen, Byens Murerfirma
Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec 
Helene Flensborg Glundholt, Erhvervsskolerne Elevorganisation
Ordstyrer: Partner Nicolaj Ejler, Realize

11.45 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.25

Workshop runde 1

13.25 – 13.45

Kaffepause

13.45 – 14.40

Workshop runde 2

14.40 – 15.25

Paneldebat: Fremtidsvisioner for det praktikpladsopsøgende arbejde

Paneldeltagere:

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, DA

Næstformand Ejner K. Holst, LO

Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec DEG-L

Valdemar Rømer, Erhvervsskolerne Elevorganisation

Ordstyrer: Partner Nicolaj Ejler, Realize

15.25 – 15.30

Afrunding af konferencen

Kontorchef Maria Nørby, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Uddybning af workshops

På konferencen var der mulighed for at deltage i to workshops. Der var en facilitator fra Undervisningsministeriet til stede i alle workshops. Find ministeriets referater og oplægsholdernes slides fra hver workshop nedenfor.

Workshop 1: Udfordringer i arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde

Hvordan gør vi det gennemskueligt for virksomhederne, hvor de kan henvende sig for at finde ud af, om de kan godkendes til at uddanne elever, hvor de finder eleverne, hvad det vil sige at have ansvar for at uddanne elever, og hvilken økonomi der er i at have elever?

Indledere:

 • Praktikcenterchef Bent-Ole Bohn, TEC
 • Virksomhedskonsulent Lars Halskov, Aalborg Handelsskole
 • Chefkonsulent Mette Louise Pedersen, Dansk Industri
 • Faglig sekretær Erling Jensen, Dansk Metal

Materiale fra workshop:

Referat af workshop (pdf)

Slides fra Dansk Industri og Dansk Metal (pdf)

Slides fra praktikcenterchef Bent-Ole Bohn fra TEC (pdf)

Slides fra virksomhedskonsulent Lars Halskov Aalborg Handelsskole (pdf)

Workshop 2: Branding af fordelsuddannelser og rekruttering til dimensionerede uddannelser 

Hvordan arbejder vi med at rekruttere til fordelsuddannelserne, hvor der er særligt gode praktikplads- og beskæftigelsesmuligheder, og hvordan får vi en afbalanceret søgning til dimensionerede uddannelser, som afspejler arbejdsmarkedets behov?

Indledere:

 • Centerleder i UU Center Syd Søren Elnebo Lau
 • Områdedirektør Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole
 • Uddannelses- og markedschef Marianne Bukh Villesen, Mercantec

Materiale fra workshop:

Referat af workshop (pdf)

Slides fra Vibeke Pakkenberg fra Roskilde Tekniske Skole (pdf)

Slides fra Centerleder i UU Center Syd Søren Elnebo Lau (pdf)

Notat om Roskilde Tekniske Skoles tidlige praktikpladssøgende indsats (pdf)

Workshop 3: Skolepraktik som springbræt til en uddannelsesaftale

Hvordan kan skolepraktik som en del af uddannelsesgarantien medvirke til, at flest muligt elever sluses ud af skolepraktik til praktikplads i en virksomhed? Hvilke værktøjer har vi til at det lykkes, og hvordan skal vi brande det over for elever og virksomheder?

Indledere:

 • Uddannelsesleder Jacob Bismuth, Learnmark Horsens
 • Uddannelseschef Merete Brøgger Thorsen, K-Nord
 • Områdeleder Enor Servé Mujkanovic, ZBC

Materiale fra workshop:

Referat af workshop (pdf)

Slides fra områdeleder Enor Servé Mujkanovic, ZBC (pdf)

Workshop 4: Det gode samarbejde mellem elev, virksomhed og skole om uddannelsesforløbet

Hvordan kan vi understøtte, at elev, virksomhed og skole kan blive tydelige på hver deres ansvar i uddannelsesforløbet og hvordan skabes der overskuelige rammer for et godt samarbejde om oplæringen?

Indledere:

 • Uddannelseskonsulent Hans Christian Carstensen, EUC Syd
 • Uddannelseskonsulent Finn Brakhage Jacobsen, EUC Syd

Materiale fra workshop:

Referat af workshop (pdf)

Slides fra EUC Syd (pdf)

Trepartaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft fra august 2016

Konferencen blev afholdt som led i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft fra august 2016, hvor det er besluttet, at der skal ske en professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde. Til initiativet var der nedsat en følgegruppe bestående af DA, LO, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Uddannelsesforbundet samt Erhvervsskolernes ElevOrganisation, som løbende været inddraget i arbejdet med gennemførelse af initiativet.

Et resultat af arbejdet kan ses på praktikpladsen.dk under overskriften ”Gode råd og regler om ansættelse af elever”. Materialerne består af publikationer om, hvordan en virksomhed ansætter en elev, korte film med virksomheder fra fem forskellige brancher samt et nyt digitalt værktøj ”Fire trin til en elev”. Materialerne skal gøre det mere overskueligt for virksomhederne at tage elever.

Se to videoer fra arbejdet her:

Industri - Henrik Clausen, Produktionschef, NSM

Handel - Michael Ring, Partner, Focus Flex Leasing

Sidst opdateret: 10. januar 2020