Hop til indhold

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Aftalen skal blandt andet sikre bedre kvalitet på voksen- og efteruddannelsesområdet og bidrage til, at eleverne på erhvervsuddannelser kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Lov vedtaget af Folketinget

Folketinget har fredag d. 2/6 vedtaget et lovforslag fremsat af undervisningsminister Merete Riisager (LA) den 26. april, der udmønter trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016. Loven udmønter blandt andet modellen for det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag samt tilhørende bonusordninger, der knytter sig til modellen. 

Læs mere i Orientering om lov nr. 706 af 8. juni 2017 (pdf)

Læs lovforslaget (ft.dk)

Aftalens målsætninger

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

De ekstra praktikpladser skal realiseres gennem en række initiativer, herunder styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser, dimensionering af uddannelser, oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en praktikplads mv.

Læs mere om erhvervsuddannelsernes praktik

Aftalen indeholder desuden en række initiativer, der skal sikre lønmodtagerne gode muligheder for løbende opkvalificering ved at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet. Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse afleverede i juni 2017 sin rapport med anbefalinger om fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Læs om voksen-, efter- og videreuddannelse under trepart III

Initiativerne i trepartsaftalen implementeres løbende fra 2016 til 2018. Der er udarbejdet en tidsplan over de vigtigste aktiviteter, der gennemføres for at understøtte implementeringen af trepartsaftalen.

Download tidsplanen over implementeringen af trepartsaftalen (pdf)

Sidst opdateret: 30. maj 2023