Hop til indhold

Hovedinitiativer i aftalen

Løn til elever over 25 år skal få flere til at søge ind som social- og sundhedsassistent

Med aftalen forpligter kommunerne sig fra 1. juli 2021 til at ansætte voksne elever på 25 år og derover allerede fra begyndelsen af grundforløbets anden del.

Dermed sikres det, at de voksne elever får løn under det indledende grundforløb og en klar aftale om, hvor de skal fortsætte i praktik efter grundforløbet. Dette skal være med til at styrke rekrutteringen til uddannelsen og reducere frafaldet, så der samlet set uddannes flere social- og sundhedsassistenter.

KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et procedurepapir for at sikre en ensartet procedure for optagelsen og ansættelsen af +25-årige SOSU-assistentelever, som er omfattet af trepartsaftalen. Dette papir med spørgsmål og svar skal understøtte procedurepapiret og implementeringen af kommunernes forpligtelse. 

Hent procedurepapiret (pdf)

Langsigtet løsning på lærepladsudfordringen inden for velfærdsuddannelserne

Inden udgangen af maj 2021 fastsættes minimumsdimensioneringen for en 5-årig periode for uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Aftalen indgås mellem FOA, KL, Danske Regioner og regeringen.

Aftale om en 5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026 blev indgået mellem regeringen, KL, Danske regioner og FOA den 14. juni 2021.
Se aftaletekst og nyhed.

Sidst opdateret: 21. marts 2023